RKBU North


   

Employees at RKBU North:
[Loading...]


Activities


Webinar: Et blikk på konsekvenser: Barn og unge etter korona.

3. november     14:00     Zoom     Digital    

Regional nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere i Nord-Norge

11. november     12:00     Campus Tromsø (UiT Norges arktiske universitetet), Teorifagsbygget, Auditorium 3 (6.303).     Tromsø    

Webinar: Gode og vonde hemmeligheter

1. desember     14:00     Zoom     Digital