Arctic blue polygon pattern

Nyttige lenker

 • Prosjektstøttportalen (krever innlogging) her finner du all informasjon du trenger for å søke og drifte en ekstern finansiert prosjekt ved UiT. 
 • High North Academy arrangerer kurs i transferrable skills for phd.d studenter og postdoktorer ved UiT.
 • UiT Aurora Outstanding er et 2-årig talentutviklingsprogram for utvalgte unge forskere ved UiT som har vist seg konkurransedyktige for høythengende eksterne midler. 
 • Internasjonal mobilitet 
 • Priser ved UiT Å være nominert eller å ha vunnet priser gjør seg godt på CVen når man skal konkurrere om eksterne midler. Nominer noen du mener fortjener den!
 • Forskningsgrupper og -sentre
 • Innovasjon
 • Pedagogisk mappe ved UiT for dokumentasjon av pedagogisk kompetanse
 • Lederprogram ved UiO har eksterne plasser som gjør det mulig for forskere ved UiT å delta. Fakultetene/enhetene oppnevner kandidater og prioritert liste sendes samlet fra UiT.
 • Prosjektetableringsstøtte (PES) er midler tilgjengelig for UiTs forskere som skal søke midler fra EUs rammeprogram Horisont Europa 
 • Arctic MSCA Program er et program for å rekruttere talentfulle utenlandske forskere til en 2-årig postdoktorstilling ved UiT finansiert gjennom EUs Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF). Programmet er åpent for alle fagområder.

Sist endret: 10.03.2022, endret av: Majda Sojtaric
Norsk flagg