Arctic blue polygon pattern

Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å bygge kunnskap, fremme videre forskning og innovasjon.

Forskningsdataportalen UiT skal gi informasjon om planlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata til studenter og ansatte ved UiT. Her finner du informasjon som angår alle fasene av forskningsdata-livssyklusen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne ta kontakt med UiTs forskningsdata-støttegruppe: researchdata@hjelp.uit.no.

Kontakt oss
  • Nye datasett i UiT ORD
  • Supporting Data for: Southern outlet of the Northeast Greenland Ice Stream, NE Greenland: post-Last Glacial Maximum response to climate warming. Les mer
  • TGO Ramfjordmoen Ionosonde Data September 2022. Les mer
  • Supporting Data for: The MRChem multiresolution analysis code for molecular electronic calculations structure: performance and scaling properties. Les mer
  • Supporting Data for: Multifocus microscopy with optical sectioning and extended axial resolution. Les mer
  • References to scholars and linguistic sources in the two editions of Sajnovics’ Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse (Hafniae, 1770; Tyrnaviae, 1771). Les mer
UiT Open Research Data