Arctic blue polygon pattern

Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å bygge kunnskap, fremme videre forskning og innovasjon.

Forskningsdataportalen UiT skal gi informasjon om planlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata til studenter og ansatte ved UiT. Her finner du informasjon som angår alle fasene av forskningsdata-livssyklusen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne ta kontakt med UiTs forskningsdata-støttegruppe: researchdata@hjelp.uit.no.

Kontakt oss
  • Nye datasett i DataverseNO
  • Replication Data for: Spirocyclic pyrrolidinyl nitroxides with exo-methylene substituents. Les mer
  • UNN-LC High-Resolution Histopathological Lung Tissue Patch Dataset. Les mer
  • Replication Data for: The reindeer circadian clock is rhythmic and temperature-compensated but shows evidence of weak coupling between the secondary and core molecular clock loops. Les mer
  • Scripts and data for: Microorganisms in subarctic soils are depleted of ribosomes under short-, medium-, and long-term warming. Les mer
  • Replication Data for: The 3-billion fossil question: How to automate classification of microfossils. Les mer
UiT Open Research Data