Arctic blue polygon pattern

Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å bygge kunnskap, fremme videre forskning og innovasjon.

Forskningsdataportalen UiT skal gi informasjon om planlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata til studenter og ansatte ved UiT. Her finner du informasjon som angår alle fasene av forskningsdata-livssyklusen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne ta kontakt med UiTs forskningsdata-støttegruppe: researchdata@hjelp.uit.no.

Kontakt oss
  • Nye datasett i UiT ORD
  • Data of the i-MASTER project: A novel initiative in maritime education and training experience. Les mer
  • Background data for: Stable organization of the early lexical-semantic network in 18- and 24-month-old preterm and full-term infants: an eye-tracker study. Les mer
  • Replication Data for: Elevated methane alters dissolved organic matter composition in the Arctic Ocean cold seeps. Les mer
  • Replication Data for: Long-term herbivore removal experiments reveal how geese and reindeer shape vegetation and ecosystem CO2-fluxes in high-Arctic tundra. Les mer
  • Replication data for "Stress constraints from shear-wave analysis in shallow sediments at an actively seeping pockmark on the W-Svalbard Margin". Les mer
UiT Open Research Data