Arctic blue polygon pattern

Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å bygge kunnskap, fremme videre forskning og innovasjon.

Forskningsdataportalen UiT skal gi informasjon om planlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata til studenter og ansatte ved UiT. Her finner du informasjon som angår alle fasene av forskningsdata-livssyklusen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne ta kontakt med UiTs forskningsdata-støttegruppe: researchdata@hjelp.uit.no.

Kontakt oss
  • Nye datasett i UiT ORD
  • Drifter trajectories in the Fram Strait and Barents Sea. Les mer
  • Data of the i-MASTER project: A novel initiative in maritime education and training experience. Les mer
  • Replication Data for: Poorer self-reported mental health and general health among first year upper secondary school students do not predict school dropout: a five-year prospective study. Les mer
  • Replication Data for: Contrasting methane seepage dynamics in Hola trough offshore Norway: Insights from two different summers. Les mer
  • Carbon-nitrogen geochemistry, grain size and pore water dissolved inorganic carbon of sediment cores from Aurora Vent Field (82.5N, Fram Strait). Les mer
UiT Open Research Data