Illustrasjonsbilde
English flag
English version

Portal for publisering og Open Access

Velkommen til UiTs nettportal for publisering og Open Access (åpen tilgang). Portalen skal gi forskere og studenter ved UiT informasjon om viktige krav og støttetjenester for publisering og åpen tilgang. UiTs målsetting er å bidra til forskningsbasert kunnskap i samfunnet og at alle vitenskapelige artikler skal gjøres tilgjengelige i åpne publiseringskanaler eller vitenarkiver. Portalen er utviklet i samarbeid mellom Seksjon for forskning og utdanningskvalitet (SEFU) og Universitetsbiblioteket og er under stadig utvikling.

UiT har inngått avtale om Open Access-publisering med flere forlag som krever betaling av deg som forfatter for å publisere åpent. I tillegg dekker vi forfatterbetaling via vårt publiseringsfond. Her finner du informasjon om hvordan det fungerer, hva som er dekket og hvilke krav som gjelder. Nederst på siden finner du en oversikt over forlagsavtalene. 

Du må være korresponderende forfatter og ha tilhørighet til UiT for å få dekket forfatterbetaling

Korresponderende forfatter er den forfatteren som er ansvarlig for innsendelsen av artikkelen til tidsskriftet. Det er ikke tilstrekkelig å stå oppført som korresponderende forfatter i artikkelen. UiT må brukes som adresse i artikkelen, eventuelt sammen med andre adresser. Du er automatisk korresponderende forfatter hvis du er den eneste forfatter.

Korresponderende forfattere fra UNN får dekket forfatterbetaling hos noen forlag, se mer informasjon under hvert forlag lenger ned på siden.

Er tidsskriftet dekket av UiTs avtaler eller publiseringsfond?

Søk opp tidsskriftet i Register over vitenskapelige publiseringskanaler. For å få støtte må tidsskriftet være godkjent på nivå 1 eller 2, samt markert med 'Inkludert i en publiseringsavtale' eller 'Indeksert i DOAJ' i kanalregisteret.

 • Tidsskrift merket med ‘Inkludert i en publiseringsavtale’ og UiT listet som deltakerinstitusjon: Send inn artikkelen til forlaget på vanlig måte 
  • Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjon ved innsending av artikkelen og/eller ved signering av publiseringsavtale (kan omtales som "License Agreement", "Publishing Agreement", "publishing contract"). Bruk helst din UiT-epostadresse.
  • Blir du spurt, velg åpen publisering (Open Access). UiT anbefaler lisensen Creative Commons CC BY, hvis tilgjengelig. Dette gir best mulighet for spredning og gjenbruk av arbeidet senere.
  • UB vil få et varsel fra forlaget og godkjenne din tilhørighet til UiT. Betaling for Open Access ordnes av UB. Kostnader som sideavgifter, avgifter for tabeller/illustrasjoner, farger, språkvask osv er ikke dekket.
 • Tidsskrift merket med ‘Indeksert i DOAJ’, men ikke ‘Inkludert i en publiseringsavtale’: Send søknad til Publiseringsfondet
  • Send søknadsskjema for dekning av forfatterbetaling (DOCX) til fond@ub.uit.no før manus sendes inn til tidsskriftet for vurdering. Du vil normalt få et svar innen utgangen av neste arbeidsdag.
  • Publiseringsfondet dekker forfatterbetaling opp til kr 25 000 inkludert mva på 25 %. Kostnader som sideavgifter, avgifter for tabeller/illustrasjoner, farger, språkvask osv dekkes ikke.
  • UiT anbefaler alltid lisensen Creative Commons CC BY, hvis tilgjengelig. Dette gir best mulighet for spredning og gjenbruk av arbeidet senere.
  • Utfyllende informasjon finner du i UiTs publiseringsfond fullstendige regelverk (PDF).
 • For tidsskrift som verken er inkludert i en publiseringsavtale eller indeksert i DOAJ, kan artikkelen gjøres åpent tilgjengelig ved hjelp av egenarkivering: Les mer om egenarkivering
Dekker UiT Open Access i bøker?

Publiseringsfondet kan bidra med finansiering av bøker, både antologi-/bokkapitler og monografier. Kontakt fond@ub.uit.no for mer informasjon.

Spørsmål om avtalene? 

Kontakt samlinger@ub.uit.no.

Spørsmål om publiseringsfondet?

Kontakt fond@ub.uit.no.
UiTs forlagsavtaler


American Chemical Society MDPI
American Insitute of Physics Microbiology Society
Association for Computing Machinery Open Library of Humanities
Berghahn Books Oxford University Press
BMJ Rockefeller University Press
Cambridge University Press Royal Society of Chemistry
Company of Biologists Sage
De Gruyter SCOAP3
Elsevier Springer Nature
Frontiers Taylor & Francis
John Benjamins Publishing Group Wiley

 

Avtale

American Chemical Society (ACS)

Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatterbetaling)

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet

Hvordan fungerer det?

 

Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT-epostadresse.

Velg Open Access når du blir spurt. Creative Commons-lisensen CC BY tilbys som standard. 

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt av UB. 

Inkluderte artikkeltyper

Fagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2023 til og med 31.12.2024.

Inkluderte tidsskrift

Alle tidsskrift fra American Chemical Society, både åpne tidsskrift og hybrid-tidsskrift. Sjekk Register over vitenskapelig publiseringskanaler eller OpenScience.no - American Chemical Society.

Øvrig informasjon

American Chemical Society nettside

OpenScience.no - American Chemical Society

Avtale

American Institute of Physics (AIP)

Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatterbetaling)

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet

Hvordan fungerer det?

 

Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT-epostadresse.

Velg Open Access når du blir spurt. Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig). 

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt av UB. 

Inkluderte artikkeltyper

Fagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2024 til og med 31.12.2024.

Inkluderte tidsskrift

Utvalgte hybrid-tidsskrift fra American Institute of Physics. Sjekk Register over vitenskapelig publiseringskanaler.

Lisensavtale

Licensing Agreement 2022-2023 (PDF)

Øvrig informasjon American Institute of Physics nettside
Avtale

Association for Computing Machinery (ACM)

Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatterbetaling)

Hvem kan publisere åpent under avtalen?

Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet kan publisere åpent i alle inkluderte tidsskrift.

Korresponderende forfattere tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kan publisere åpent i hybrid-tidsskrift.

Hvordan fungerer det?

 

Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiT-epostadresse.

Velg Open Access når du blir spurt. Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig).

Åpen publisering er forhåndsbetalt av UB. 

Inkluderte artikkeltyper

Fagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2022 til og med 31.12.2024.

Inkluderte tidsskrift

Alle tidsskrift fra Association for Computing Machinery, både åpne tidsskrift og hybrid-tidsskrift. Sjekk Register over vitenskapelig publiseringskanaler eller OpenScience.no - Association for Computing Machinery.

Publisering i åpne tidsskrift dekkes kun for UiT-forfattere, ikke UNN.

Øvrig informasjon

ACM website

OpenScience.no - Association for Computing Machinery

Avtale

Berghahn Books

Subscribe to open (eksisterende abonnementsutgifter opprettholdes og dekker åpen publisering framfor lesetilgang)

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Alle forfattere uansett institusjonstilhørighet

Hvordan fungerer det?

 

Åpen publisering uten forfatterbetaling er standard for alle inkluderte tidsskrift. Følg forlagets retningslinjer for innsending av manus.  

Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig). 

Inkluderte artikkeltyper Alle artikkeltyper
Inkluderte tidsskrift Alle tidsskrift som er inkludert i Berghahn Open Anthro
Øvrig informasjon Berghahn Books nettside

 

Avtale

BMJ

Sentral fakturering til UB for forfatterbetaling

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet
Hvordan fungerer det?

Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT-epostadresse.

Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig).

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering faktureres direkte til UB (15% rabatt på publiseringsavgift)

Inkluderte artikkeltyper

Research articles

Inkluderte tidsskrift Forlagets åpne tidsskrift. Sjekk Register over vitenskapelig publiseringskanaler

 

Avtale

Cambridge University Press (CUP)

Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatterbetaling)

Hvem kan publisere åpent under avtalen?

Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet kan publisere åpent i alle inkluderte tidsskrift.

Korresponderende forfattere tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kan publisere åpent i hybrid-tidsskrift.

Hvordan fungerer det?

Oppgi UiT The Arctic University of Norway eller University Hospital of North Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT- eller UNN-epostadresse.

Velg Open Acccess når du signerer Author publishing agreement. Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig).

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt av UB.

Inkluderte artikkeltyper

Research articles som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden. Se CUPs article types definitions for mer informasjon. 

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2023 til og med 31.12.2024. 

Inkluderte tidsskrift

Flesteparten av CUPs tidsskrift, men noen er ekskludert. Sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler eller OpenScience.no - Cambridge University Press (CUP)

Både åpne tidsskrift og hybrid-tidsskrift er inkludert i avtalen.

Publisering i åpne tidsskrift dekkes kun for UiT-forfattere, ikke UNN.

Øvrig informasjon

Cambridge University Press nettside

OpenScience.no - Cambridge University Press (CUP)

Avtale

Company of Biologists

Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatterbetaling)

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet eller Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Hvordan fungerer det?

 

Oppgi UiT The Arctic University of Norway eller University Hospital of North Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT- eller UNN-epostadresse.

Velg Open Access når du blir spurt. Creative Commons-lisensen CC BY tilbys som standard.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt av UB.

Trinn-for-trinn-veiledning

Inkluderte artikkeltyper

Research articles som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden. 

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2023 til og med 31.12.2024.

Inkluderte tidsskrift

Forlagets hybrid-tidsskrift. Sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

UiTs publiseringsfond kan dekke forfatterbetaling i forlagets åpne tidsskrift - send søknad.

Øvrig informasjon

Company of Biologists nettside

Avtale

De Gruyter

Les- og publiseravtale som dekker lesetilgang og forfatterbetaling i hybrid-tidsskrift
Sentral fakturering til UB for artikler i åpne tidsskrift
Hvem kan publisere åpent under avtalen?

Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet kan publisere åpent i alle inkluderte tidsskrift.

Korresponderende forfattere tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kan publisere åpent i hybrid-tidsskrift.

Hvordan fungerer det?

 

Oppgi UiT The Arctic University of Norway eller University Hospital of North Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT- eller UNN-epostadresse.

Velg Open Access når du blir spurt. Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig).

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt eller faktureres direkte til UB.

Inkluderte artikkeltyper

Primary research og review articles som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2019 til og med 31.12.2024.

Inkluderte tidsskrift

Forlagets åpne tidsskrift* og hybrid-tidsskrift. Sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler eller OpenScience.no - De Gruyter.

*Publisering i åpne tidsskrift dekkes kun for UiT-forfattere, ikke UNN.

Øvrig informasjon

De Gruyter nettside

OpenScience.no - De Gruyter

 

Avtale

Elsevier

Les- og publiseravtale som dekker lesetilgang og forfatterbetaling i hybrid-tidsskrift
Sentral fakturering til UB for forfatterbetaling i åpne tidsskrift

Hvem kan publisere åpent under avtalen?

Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet kan publisere åpent i alle inkluderte tidsskrift.

Korresponderende forfattere tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kan publisere åpent i hybrid-tidsskrift.

Hvordan fungerer det?

 

Oppgi UiT The Arctic University of Norway eller University Hospital of North Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT- eller UNN-epostadresse.

Velg Open Access når du blir spurt. Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig).

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt av UB.

Trinn-for-trinn veiledning (pdf)

Inkluderte artikkeltyper

Artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden. 'Submission fees' dekkes også av avtalen. 

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2019 til og med 31.12.2024. 

Inkluderte tidsskrift

Flesteparten av Elseviers tidsskrift, men noen er ekskludert, blant annet Cell Press-titlene og The Lancet. Sjekk Register over vitenskapelig publiseringskanaler eller OpenScience.no - Science Direct Freedom Collection

Både åpne tidsskrift og hybrid-tidsskrift er inkludert i avtalen.

Publisering i åpne tidsskrift dekkes kun for UiT-forfattere, ikke UNN

Øvrig informasjon

Elsevier nettside

OpenScience.no - Science Direct Freedom Collection

Avtale

Frontiers

Sentral fakturering til UB for forfatterbetaling

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet.
Hvordan fungerer det?

Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjonstilhørighet og 'payer' (i feltet Frontiers Institutional Members) ved innsending av manus. Bruk helst din UiT-epostadresse.

Creative Commons-lisensen CC BY tilbys som standard.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering faktureres direkte til UB (10% rabatt på publiseringsavgift).

Inkluderte artikkeltyper

Artikkeltype A og B som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2024 til og med 31.12.2024

Inkluderte tidsskrift Alle tidsskrift fra Frontiers. Sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler.
Øvrig informasjon

Frontiers nettside

OpenScience.no - Frontiers

  

Avtale

John Benjamins Publishing Group

Sentral fakturering til UB for forfatterbetaling

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet.
Hvordan fungerer det?

Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjonstilhørighet ved innsending av manus. Bruk din UiT-epostadresse.

Innsendingsdato må være i 2023 for at artikkelen skal omfattes av avtalen.

Creative Commons-lisensen CC BY tilbys som standard.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt eller faktureres direkte til UB

Inkluderte artikkeltyper

Research articles, reviews, and introductrory articles som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.  

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2023 til og med 31.12.2023. Innsendingsdato må være i 2023 for å dekkes av avtalen.

Inkluderte tidsskrift Alle åpne tidsskrift og hybrid-tidsskrift er inkludert i avtalen. Sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler
Øvrig informasjon

John Benjamins Publishing Groups nettside

Avtale

MDPI

Sentral fakturering til UB for forfatterbetaling

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet.
Hvordan fungerer det?

Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjonstilhørighet og 'IOAP program' ved innsending av manus. Bruk helst din UiT-epostadresse.

Creative Commons-lisensen CC BY tilbys som standard.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering faktureres direkte til UB (10% rabatt på publiseringsavgift). 

Inkluderte artikkeltyper

Research articles 

Avtalen gjelder fra 01.01.2024 - 31.12.2024

Inkluderte tidsskrift Alle tidsskrift fra MDPI. Sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler
Øvrig informasjon

MDPI nettside

OpenScience.no - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

  

Avtale

Microbiology Society

Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatterbetaling)

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet eller Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Hvordan fungerer det?

 

Oppgi UiT The Arctic University of Norway eller University Hospital of North Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT- eller UNN-epostadresse.

Velg Open Access ved å svare:

 1. "Yes" på spørsmålet "Are you eligible for free-fee Open Access via a Publish and Read agreement?"
 2. "No" på spørsmålet "Would you like to submit for Open Access publishing via an Article Processing Charge".

Creative Commons-lisensen CC BY tilbys som standard.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt av UB.

Inkluderte artikkeltyper

Artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden. 

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2023 til og med 31.12.2024. 

Inkluderte tidsskrift

Alle tidsskrift fra Microbiology Society, både åpne tidsskrift og hybrid-tidsskrift. Sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler

Øvrig informasjon

Microbiology Society nettside

  

Avtale

Open Library of Humanities (OLH)

Medlemskap/støtteordning

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet.
Hvordan fungerer det?

Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT-epostadresse.

Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig).

Inkluderte artikkeltyper Alle artikkeltyper. 
Inkluderte tidsskrift Alle tidsskrift som publiseres eller støttes av OLH.
Øvrig informasjon OLHs nettside

 

Avtale

Oxford University Press (OUP)

Les- og publiseravtale som dekker lesetilgang og forfatterbetaling i hybrid-tidsskrift
Sentral fakturering til UB for forfatterbetaling i åpne tidsskrift

Hvem kan publisere åpent under avtalen?

Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet kan publisere åpent i alle inkluderte tidsskrift.

Korresponderende forfattere tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kan publisere åpent i hybrid-tidsskrift.

Hvordan fungerer det?

 

Oppgi UiT The Arctic University of Norway eller University Hospital of North Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiT- eller UNN-epostadresse.

Velg åpen publisering og oppgi Norwegians institutions (Unit members) under 'Open Access Prepayment Account'. Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig).

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt av UB.

Inkluderte artikkeltyper

Research articles som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden. 

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2023 til og med 31.12.2024.

Inkluderte tidsskrift

Flesteparten av OUPs hybrid-tidsskrift. Sjekk Register over vitenskapelig publiseringskanaler eller OpenScience.no - Oxford University Press Journals, samt forlagets åpne tidsskrift*. 

*Publisering i åpne tidsskrift dekkes kun for UiT-forfattere, ikke UNN.

 

Øvrig informasjon

Oxford University Press nettside

OpenScience.no - Oxford University Press Journals

Avtale

Rockefeller University Press

Sentral fakturering til UB for forfatterbetaling

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet eller Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).
Hvordan fungerer det?

Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjonstilhørighet ved innsending av manus. Bruk helst din UiT-epostadresse. Forfatteren må oppgi UiT's ROR ID.

Creative Commons-lisensen CC BY tilbys som standard.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt eller faktureres direkte til UB.

Inkluderte artikkeltyper

Research articles som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2023 til og med 31.12.2024

Inkluderte tidsskrift Forlagets hybridtidsskrift.  Sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler.
Øvrig informasjon

Rockefeller University Press nettside

 

Avtale

Royal Society of Chemistry

Les- og publiseravtale (dekker både lesetilgang og forfatterbetaling)

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet.

Hvordan fungerer det?

 

Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiT-epostadresse.

Velg Open Acccess når du blir spurt. Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig).

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt av UB.

Trinn-for-trinn veiledning (pdf)

Inkluderte artikkeltyper

Artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden. 

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2021 til og med 31.12.2024. 

Inkluderte tidsskrift

Forlagets hybrid-tidsskrift. Sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler

UiTs publiseringsfond kan dekke forfatterbetaling i forlagets åpne tidsskrift - send søknad.

  

Avtale

Sage

Les- og publiseravtale som dekker lesetilgang og forfatterbetaling i hybrid-tidsskrift
Sentral fakturering til UB for forfatterbetaling i åpne tidsskrift
Hvem kan publisere åpent under avtalen?

Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet kan publisere åpent i alle inkluderte tidsskrift.

Korresponderende forfattere tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kan publisere åpent i hybrid-tidsskrift.

Hvordan fungerer det?

Oppgi UiT The Arctic University of Norway eller University Hospital of North Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT- eller UNN-epostadresse.

Velg Open Access når du blir spurt. Creative Commons-lisensen CC BY tilbys som standard.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt eller faktureres direkte til UB.

Inkluderte artikkeltyper

Artikler som er akseptert innenfor avtaleperioden.

Avtalen gjelder fra 1.1.23 - 31.12.24

Inkluderte tidsskrift

Flesteparten av forlagets hybrid-tidsskrift (Sage Choice), sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler eller OpenScience.no - Sage, samt forlagets åpne tidsskrift*. 

*Publisering i åpne tidsskrift dekkes kun for UiT-forfattere, ikke UNN.

Øvrig informasjon

Sage nettside

OpenScience.no - Sage

 

Avtale

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for OA Publishing in Particle Physics

Medlemskap/støtteordning

Hvem kan publisere åpent under avtalen? Alle forfattere uansett institusjonstilhørighet

Hvordan fungerer det?

Åpen publisering uten forfatterbetaling er standard for alle inkluderte tidsskrift. Følg forlagets retningslinjer for innsending av manus.  

Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig). 

Inkluderte artikkeltyper Alle artikkeltyper
Inkluderte tidsskrift Tidsskrift innen 'high energy physics': SCOAP3 list 
Øvrig informasjon SCOAP3.org

 

Utgiver

Springer Nature

Les- og publiseravtale som dekker lesetilgang og forfatterbetaling i hybrid-tidsskrift
Sentral fakturering til UB for forfatterbetaling i åpne tidsskrift
Hvem kan publisere åpent under avtalen?

Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet kan publisere åpent i alle inkluderte tidsskrift.

Korresponderende forfattere tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kan publisere åpent i hybrid-tidsskrift

Hvordan fungerer det?

 

Oppgi UiT The Arctic University of Norway eller University Hospital of North Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT- eller UNN-epostadresse.

Velg Open Access når du blir spurt. Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig).

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt av UB.

Inkluderte artikkeltyper 

Artikler som er akseptert innenfor avtaleperioden.

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2023 til og med 31.12.2024.

Inkluderte tidsskrift

Flesteparten av forlagets hybrid-tidsskrift (Open Choice) og en del av forlagets åpne tidsskrift*, sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Dette inkluderer gull-tidsskrift (åpne tidsskrift) fra Springer, BMC, Nature og Palgrave. For liste over inkluderte tidsskrift kan også  OpenScience.no - Springer sjekkes.

*Publisering i åpne tidsskrift dekkes kun for UiT-forfattere, ikke UNN.

Øvrig informasjon

Springer Nature nettside

OpenScience.no - Springer

 

Avtale

Taylor & Francis

Les- og publiseravtale som dekker lesetilgang og forfatterbetaling i hybrid-tidsskrift
Sentral fakturering til UB for forfatterbetaling i åpne tidsskrift

Hvem kan publisere åpent under avtalen?

Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet kan publisere åpent i alle inkluderte tidsskrift.

Korresponderende forfattere tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kan publisere åpent i hybrid-tidsskrift.

Hvordan fungerer det?

 

Oppgi UiT The Arctic University of Norway eller University Hospital of North Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT- eller UNN-epostadresse.

Velg Open Access når du blir spurt. Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig).

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt eller faktureres direkte til UB.

Inkluderte artikkeltyper

Original research articles som er akseptert innenfor avtaleperioden.

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2023 til og med 31.12.2024.

Inkluderte tidsskrift

Flesteparten av forlagets hybrid-tidsskrift (Open Select), sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler eller OpenScience.no - Taylor & Francis, samt forlagets åpne tidsskrift*. 

*Publisering i åpne tidsskrift dekkes kun for UiT-forfattere, ikke UNN.

Øvrig informasjon

Taylor & Francis nettside

OpenScience.no - Taylor & Francis

 

Avtale

Wiley

Les- og publiseravtale som dekker lesetilgang og forfatterbetaling i hybrid-tidsskrift
Sentral fakturering til UB for forfatterbetaling i åpne tidsskrift

Hvem kan publisere under avtalen?

Korresponderende forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet kan publisere åpent i alle inkluderte tidsskrift.

Korresponderende forfattere tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kan publisere åpent i hybrid-tidsskrift.

Hvordan fungerer det?

Oppgi UiT The Arctic University of Norway eller University Hospital of North Norway som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk helst din UiT- eller UNN-epostadresse.

Velg Open Access når du blir spurt. Ved valg av Creative Commons-lisens, anbefaler UiT alltid CC BY (hvis tilgjengelig).

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet overfor forlaget. Åpen publisering er forhåndsbetalt av UB.

Trinn-for-trinn veiledning: 

How to make your article Open Access in a hybrid journal (PDF)

Inkluderte artikkeltyper

Research articles som er akseptert innenfor avtaleperioden. 

Avtalen gjelder fra og med 1.1.2023 til og med 31.12.2024.

Inkluderte tidsskrift

Flesteparten av forlagets hybrid-tidsskrift (OnlineOpen), sjekk Register over vitenskapelige publiseringskanaler eller OpenScience.no - Wiley samt forlagets åpne tidsskrift*. Merk at titler fra Hindawi også er inkludert i avtalen, selv om dette foreløpig ikke er synlig i Kanalregisteret.

*Publisering i åpne tidsskrift dekkes kun for UiT-forfattere, ikke UNN.

Øvrig informasjon

Wiley nettside

OpenScience.no - Wiley

Sist oppdatert: 06.06.2024

I en publiseringsprosess er det mange forhold å tenke gjennom. Skal du for eksempel søke om eksterne forskningsmidler, er det viktig at du er bevisst hvilke tidsskrifter du publiserer forskningen i. Nedenfor er noen sentrale sjekkpunkter det er verdt å sette seg inn i.
Valg av tidsskrift/forlag


Hvem er målgruppen for publikasjonen din?

Hvor publiserer dine fagfeller? Hvor publiserer andre eksperter innenfor ditt fag/din disiplin? Hva er relevante tidsskrifter for de forskningsresultatene du vil publisere?

Hva er dine publiseringsmål og tidshorisont?

Hva er din tidslinje og hva er utgivers tidslinje? Hvor mange artikler, hvor raskt ønsker eller trenger du å publisere? Hva er tidsskriftets aksept-/avvisningsrate? Hvor lang tid vil det ta tidsskriftet å gjennomgå din forskning?

Hva må til for at publikasjonen din skal være poenggivende?

For at en publikasjon skal regnes som vitenskapelig i forbindelse med NVI-rapporteringen, må fire krav være oppfylt. Publikasjonen må:

 1. Presentere ny innsikt.
 2. Ha en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelig i ny forskning.
 3. Bruke et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den.
 4. Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering (peer review).

For at din foretrukne publiseringskanal skal være poenggivende må den være godkjent på nivå 1 eller 2 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Du kan foreslå en bestemt kanal til vurdering, dersom du ikke finner den i registeret.

Har du krav om åpen publisering (Open Access)?

UiTs policy er at våre forskere skal velge publiseringskanaler som fremmer åpen tilgang. Har du ekstern finansiering er det dessuten stor sannsynlighet for at du er forpliktet til å gjøre dine publikasjoner åpent tilgjengelige. Krav om åpen publisering kan tilfredsstilles ved å publisere åpent på utgivers plattform (gull Open Access) eller ved å egenarkivere i et åpent vitenarkiv (grønn Open Access). Les mer om finansiørenes krav.

Egenarkivering er alltid mulig i kraft av UiTs rettighetsstrategi. Strategien sørger for at forskere ved UiT kan gjøre en fulltekstversjon av sine fagfellevurderte artikler tilgjengelig uten sperrefrist ved hjelp av egenarkivering, uavhengig av eventuelle begrensninger fra forlagets side. Som forsker beholder du opphavsretten til ditt arbeide, samtidig som UiT påtar seg det juridiske ansvaret for distribusjon via vitenarkivet. Les mer om rettighetsstrategien og egenarkivering ved UiT.

Åpen publisering på utgivers plattform kan innebære kostnader i form av forfatterbetaling, ofte kalt Article Processing Charge (APC). UiT kan dekke forfatterbetaling hos forlag vi har avtale med eller via vårt publiseringsfond, såfremt visse forutsetninger er oppfylt. Les mer om våre avtaler og publiseringsfond.

Unngå "røvertidsskrifter"

Mange opplever å få direkte henvendelser fra utgivere med tilbud om publisering av tidsskriftartikler. Slike henvendelser kan komme fra legitime tidsskrift, men dessverre finnes det også såkalte "røvertidsskrifter" (predatory journals) som tar forfatterbetaling (APC) for å publisere artikler i verdiløse tidsskrifter uten seriøs fagfellevurdering. Her er noen gode råd for hvordan du kan unngå dette:

Typiske faresignaler:

 • Dårlig språk på nettsiden, feilstavinger og tydelig oversatte setninger. Nettsiden kan se lite profesjonell ut.
 • Uklar adresse, vanskelig å se hvilket land tidsskriftet utgis i. Vanskelig å finne kontaktinformasjon.
 • Mangelfull informasjon om tidsskriftredaksjonen. Av og til brukes navnene til fiktive forskere, eller kjente forskeres navn misbrukes mot deres vilje.
 • Forretningsmodellen er basert på publiseringsavgift (APC), men det er vanskelig å finne ut hvilke priser som gjelder før du sender inn manuskriptet.
 • Fagfellevurderingsprosessen er uklar eller dårlig beskrevet. Lovnader om svært rask publisering etter innsending kan bety at fagfellevurderingen ikke blir utført.

Er du i tvil, ta kontakt med Universitetsbiblioteket, forskning@ub.uit.no.

Sist oppdatert: 12.04.2023

Forfatteradresse og kreditering


Forfattere av vitenskapelige publikasjoner skal oppgi en forskningsinstitusjon som forfatteradresse dersom institusjonen har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til forfatterens medvirkning idet publiserte arbeidet. Andre institusjoners adresser skal også oppgis dersom de tilfredsstiller dette kravet. UiT legger til grunn Universitets- og høgskolerådets veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner.

Før UiT rapporterer vitenskapelig publisering må alle forfatteradresser oppgitt på publikasjonen registreres i Cristin. Riktig adressering er avgjørende for at UiTs publikasjoner telles med hos Kunnskapsdepartementet. Det må fremgå i publikasjonen at forfatteren er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Navn på kun forskningsgruppe, institutt eller senter regnes ikke som tilstrekkelig for kreditering.

Eksempel:

Author information: Institute/Department of xxx, Faculty of/Unit xxx, UiT The Arctic University of Norway.

Eventuelt på norsk: Institutt/avdeling for xxx, Fakultet for/Enhet xxx, UiT Norges arktiske universitet.

Oversikt enhetsnavn på bokmål, nynorsk, engelsk og samisk.

Viktig for ph.d.-studenter:

For ph.d.-studenter som har tilsetting ved annen institusjon enn UiT, har doktorgradsinstitusjonen (UiT) et overordnet faglig ansvar for kandidaten, normalt ved at (hoved-)veileder følger kandidatens forskningsarbeid frem til publisering. Forfatteren skal i slike tilfeller føre opp tilknytning til begge institusjoner i publikasjonen.

Doktorgradsinstitusjonen brukes som forfatteradresse på en publikasjon i tillegg til arbeidsgiver når den gradsgivende institusjon har gitt et vesentlig bidrag via veiledning, utstyr, arbeidsmiljø, eller på annen måte. En aktiv utøvelse av veilederansvar på den aktuelle publikasjonen er et tilstrekkelig bidrag. Hvis dette bidraget er veiledning, kreves mindre bidrag enn det som er nødvendig for at veileder selv skal være medforfatter på det aktuelle arbeidet.

Sist oppdatert: 09.02.2023

Opphavsrett og lisenser


Ifølge Reglementet om sikring og forvaltning av arbeidsresultater ved UiT (PDF), beholder ansatte ved UiT rettigheter til faglitterære publikasjoner. Ansatte står fritt til å forvalte sin opphavsrett til faglitterære publikasjoner selv.

UiT har innført en rettighetsstrategi (Rights Retention Strategy) for å legge til rette for å sikre at forskere ved UiT alltid kan gjøre en fulltekstversjon av sine fagfellevurderte artikler tilgjengelig uten sperrefrist ved hjelp av egenarkivering. Uavhengig av publiseringskanal skal fulltekstkopier av vitenskapelige artikler lastes opp i Cristin. Universitetsbiblioteket gjør disse fortløpende tilgjengelig i UiTs åpne vitenarkiv, for tiden kalt Munin. Forfattere som ønsker å reservere seg mot tilgjengeliggjøring i Munin, kan be om unntak. Les mer om fremgangsmåten under Egenarkivering. Hvis du ikke søker om unntak fra regelen om åpen egenarkivering, gis UiT automatisk tillatelse til å gjøre fulltekstkopier tilgjengelig i Munin under en Creative Commons-lisens. 

Ved åpen publisering, bør forfattere bruke standarde åpne lisenser, f.eks lisenser fra Creative Commons. UiT anbefaler lisensen Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0) som tillater friest mulig gjenbruk av vitenskapelige publikasjoner, samtidig som forfatteren blir kreditert.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, kontakt Universitetsbiblioteket på forskning@ub.uit.no.

Sist oppdatert: 12.04.2023

Publisering av forskningsdata


Forskingsfinansiører stiller stadig oftere krav om at data som er et resultat av forskingsprosjekter de har (del)finansiert, blir arkivert på en forsvarlig måte og eventuelt delt åpent. Også tidsskrift kan ha krav eller anbefalinger om at grunnlagsdata for publikasjoner blir gjort tilgjengelig. Det finnes flere arkivtjenester for forskningsdata som tilfredsstiller slike krav.

UiTs prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata fastslår at; “Alle forskningsdata skal gjøres åpent tilgjengelige. Unntak fra dette vil være når andre hensyn krever begrensning av tilgangen, slik som sikkerhetshensyn, personsensitivitet, kommersielle eller juridiske forhold.”

Gå til Forskningsdataportalen for informasjon om lagring, håndtering, arkivering, tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Sist oppdatert: 05.10.2021

Cristin er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner innenfor universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helsesektoren i Norge. Formålet med Cristin er å forenkle og kvalitetssikre rapportering av forskingsresultater, og å bidra til at forskningen ved institusjonene blir synliggjort.

Cristin brukes for å rapportere data om vitenskapelig publisering til nasjonale myndigheter gjennom NVI-rapporteringen. «Vitenskapelig» i denne forstand er en benevnelse på de publikasjonstypene som skal rapporteres inn. Det innebærer ikke at annen forskning ikke blir ansett som vitenskapelig.

Hvordan registrere i Cristin

Per i dag består Cristin av to systemer, ett nytt og ett gammelt. Begge system deler database og inneholder samme informasjon. Brukernavn og passord er det samme i begge systemer.

Du kan logge deg inn i nye Cristin, eller i gamle Cristin, eventuelt gå til uit.no/cristin. Veiledere for registrering i Cristin. Skal du registrere allmennrettet formidling bruker du det gamle systemet.

Registrering av publikasjoner i Cristin skjer på to måter; enten gjennom import eller ved manuell registrering. En stor del vitenskapelige artikler importeres til Cristin-systemet fra Scopus. Publikasjoner som ikke kommer via import må registreres manuelt. Det er forskerens ansvar å sørge for at alle publikasjonene er registrert i Cristin.

UiT anbefaler våre forskere å registrere all aktivitet og publisering i Cristin, men ved rapportering er det bare bestemte publikasjonsformer som gir uttelling: vitenskapelige tidsskriftsartikler, vitenskapelige monografier og kapitler/artikler i vitenskapelige antologier. Publiseringskanalene (tidsskrifter og forlag) er rangerte på to nivå; nivå 1 og nivå 2. Les mer om den norske publiseringsindikatoren
Forskerens ansvar


Forskerens ansvar er å sørge for at:

 • egne vitenskapelige arbeider er korrekt registrert i Cristin, jfr. veiledninger for å registrere publikasjoner i Cristin (cristin.no),
 • alle vitenskapelige publikasjoner som er knyttet til et eksternfinansiert prosjekt har påført finansiørens prosjektnummer i Cristin-posten. Veiledning for påføring av prosjektnummer.
 • en fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er avlevert til vitenarkiv. De fleste tidsskrifter tillater avlevering av siste manuskriptversjon etter fagfellevurdering (også kalt post print versjon). I de tilfellene hvor tidsskriftet tillater avlevering av forlagets publiserte PDF, anbefales det at denne versjonen avleveres til vitenarkivet. Se veiledning for avlevering til vitenarkiv.
 • Cristin-postene inneholder URL til forskningsdata arkivert i UiT Open Research Data eller annet dataarkiv.
Sist oppdatert: 06.03.2023

Tidsfrister for NVI-rapportering


Frister i forbindelse med rapportering av vitenskapelig publisering for 2023
 • 30. november 2023: Frist for å foreslå nye publiseringskanaler til Register over vitenskapelige publiseringskanaler.
 • 22. januar 2024: Ansattes frist for å registrere og sjekke publikasjonsliste i Cristin for 2023. Les mer om forskerens ansvar.
 • 20. februar 2024: Frist for superbrukeres kvalitetssikring av enhetenes sampublikasjoner i 2023.
 • 21. februar 2024:  Nasjonal frist for kvalitetssikring av sampublikasjoner.
 • 1. mars 2024: Nasjonal frist for å melde inn tvister til Cristins tvisteutvalg.
 • 5. mars 2024: Nasjonal frist for å sende dokumentasjon på tvister.
 • 05. april 2024: Frist for superbrukeres kvalitetssikring av enhetenes vitenskapelig publisering i 2023, samt få godkjenning fra faglig ledelse (instuttleder, dekan eller tilsvarende).
 • 12. april 2024: Frist for rapportering av vitenskapelig publisering i 2023.
Hvordan sjekke om publiseringskanal er godkjent?

Du må sjekke at dine vitenskapelige publikasjoner er utgitt i et tidsskrift eller forlag som er godkjent i Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Dersom tidsskriftet eller forlaget ikke finnes i kanalregisteret, ta kontakt med fakultetets superbruker for å avklare hvem som melder kanalen inn. For at en publikasjon skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng til UiT, må den være utgitt i en kanal som er godkjent.

For publikasjoner som allerede er registrert i Cristin, gå inn på «Min forskerprofil» i Cristin og ser over listen av publikasjoner for inneværende år. Sjekk om tidsskriftet eller forlaget er godkjent ved å se om det står påført hvilket publiseringsnivå det tilhører (må være enten nivå 1 eller nivå 2). Dersom du har publikasjoner som ikke ennå er registrert i Cristin, gå direkte inn i  og søk etter tidsskriftet eller forlaget, for å sjekke om det er godkjent.

Sist oppdatert: 22.11.2023

Cristin-kontakter ved UiT


Hvert fakultet ved UiT har Cristin-kontakter/superbrukere som gir deg veiledning om hvordan man registrerer og laster opp fulltekst i Cristin. Cristin-superbrukerne kvalitetssikrer også de registrerte publikasjonene som skal rapporteres. Cristin-superbrukere ved UiT er:

Fakultetene kan også ha instituttsuperbrukere. Cristin-superbrukere skal løpende gjennom året:

 • Utføre administrative kontrollrutiner: Administrasjon av persondata, rette opp i manglende P-personer, dublettkontroll, rette opp DOIer, følge opp kontrollister fra Unit med mer.
 • Sørge for at fagmiljøene er oppdatert på relevant informasjon om frister og retningslinjer fra finansiører og myndigheter.
 • Levere analyser og publikasjonslister på forespørsel, primært basert på data fra avsluttede rapporteringsår.

 I forbindelse med årlig rapportering:

 • Fakultetssuperbruker kvalitetssikrer og godkjenner alle fakultetets Cristin-poster. Informasjon om antall forfattere, adresser og andre metadata skal være korrekt gjengitt i samsvar med nasjonale kontrollrutiner for Cristin.
 • I forbindelse med kontroll av poster skal superbruker sjekke om vitenskapelige artikler er avlevert til vitenarkiv. Dersom fulltekst (postprint-versjon eller forlagets PDF) ikke er avlevert, skal superbruker be UiTs forfattere om dette.
 • Kontaktpunkt mot andre institusjonelle superbrukere (særlig i forbindelse med avklaring av eventuelle tvister).
 • Forberede eventuelle tvistesaker eller andre saker som må behandles av Forskningsstrategisk utvalg ved UiT (institusjonssuperbruker).
 • Melde inn tvistesaker til nasjonalt tvisteutvalg (institusjonssuperbruker).
 • Foreta rapportering i henhold til nasjonal rapporteringsinstruks (institusjonssuperbruker)
 • Utarbeide årlige publiseringsanalyser.

 

Universitetsbiblioteket (UB) skal løpende gjennom året:

Alle fulltekstdokumenter som lastes opp til UiTs vitenarkiv Munin via Cristin skal kvalitetssikres og rettighetsklareres før tilgjengeliggjøring. Dette innebærer at Munin-teamet ved UB påser at UiT følger forlaget/tidsskriftet sine retningslinjer for hvilken versjon som kan tilgjengeliggjøres, og om teksten eventuelt kun kan tilgjengeliggjøres etter en embargoperiode. Dersom feil versjon har blitt lastet opp tar UB kontakt med forsker som har lastet opp teksten og ber om at annen versjon lastes opp.

 

Forskningsstrategisk utvalg (FSU) sin rolle:

 • Forskningsstrategisk utvalg, eller en mindre gruppe av utvalgets medlemmer, fungerer som publiseringsutvalg for UiT.
 • FSU kan vurdere vitenskapelige publikasjoner der det er oppstått tvil eller uenighet i forbindelse med registrering og rapportering.
 • FSU kan vurdere eventuelle tvistesaker når det gjelder sampublikasjoner med andre institusjoner.
 • FSU følger kriteriene for vitenskapelige publikasjoner i gjeldende rapporteringsinstruks fra Cristin.
Sist oppdatert: 20.06.2024

Cristin på UiTs personkort


Informasjon om ansattes publikasjoner som er registrert i Cristin synliggjøres automatisk i den enkeltes personkort på UiTs nettsider.  Publikasjonene sorteres etter kategorier og vises under fire ulike faner:

 1. Utvalgte publikasjoner (se nedenfor)
 2. Vitenskapelige artikler og bokkapitler
 3. Bøker
 4. Andre

Det vises kun faner for de kategorier der man har registrerte publikasjoner. Formidling som kronikker, foredrag osv. ligger under “Andre”.
Eldre publikasjoner som ikke er registrert i Cristin, må registreres manuelt. Ta ev. kontakt med Cristin-superbruker ved ditt fakultet for å få hjelp til dette.

Publikasjoner vil i personkortet synliggjøres som dette:

Velge ut publikasjoner som skal synliggjøres som “Utvalgte publikasjoner”:

Dette vil så vise seg i forskerprofilen i Cristin som dette:

Sist oppdatert: 25.05.2022

Prosjekter i Cristin


Prosjektrapportering til Forskningsrådet

Har du fått prosjektfinansiering fra Norges forskningsråd må du sende inn rapport om resultatene av prosjektet. Forskningsrådets system henter informasjon om vitenskapelige publikasjoner fra Cristin, slik at du slipper å registrere denne informasjonen manuelt.

På hver publikasjon som skal være med i rapporten, må du registrere Norges forskningsråd som finansieringskilde og det sekssifrede prosjektnummeret. NB! Forskningsrådet høster ikke informasjon om prosjekter som er registrert i prosjektkatalogen i Cristin, men kun fra registrert prosjektnummer på den enkelte publikasjon/resultat (Cristin-post).

Les mer om prosjekter i Cristin.

Prosjektkatalogen i Cristin

Her finner du Prosjektkatalogen.

Prosjektkatalogen er utformet slik at du kan registrere ulike typer prosjekt som du deltar i. Den er ikke begrenset til en bestemt finansiør eller fagområde. Prosjektkatalogen kan gi deg totaloversikt over alle dine prosjekter ett sted og gjøre forskingen din synlig utenfor ditt eget fagmiljø.

I tillegg til å registrere informasjon om selve prosjektet, kan du synliggjøre aktivitetene ved å lenke til publikasjoner, intervju, formidling, med mer. Om prosjektet er del av et større prosjekt, kan du lenke prosjektene sammen for å vise helheten i forskningen.

Prosjekter som registreres i Cristin bør være av et visst omfang, og med en klar start- og sluttdato.

Helseforskningsprosjekter i Cristin

Har du søkt om godkjenning av en prosjektplan hos Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vil prosjektet ditt automatisk bli sendt til Cristin når det er godkjent. I Cristin kan du legge til mer informasjon om prosjektet og lenke sammen relaterte prosjekter.

Sist oppdatert: 09.02.2023

Forskningsgrupper/-enheter i Cristin


I forskningsenhetskatalogen i (gamle) Cristin kan forskningsgrupper, organisasjonsenheter og forskningssentre registreres. Forskningsenhetskatalogen er egnet for intern synliggjøring og ekstern profilering. Katalogen gir en enkel oversikt over tittel, beskrivelse, samarbeidspartnere, tilhørighet, språk, web-sider etc. Publikasjoner kan også knyttes til en forskningsenhet, og må da søkes opp fra Cristin og oppdateres manuelt.

Det er foreløpig usikkert hvordan denne funksjonaliteten vil utvikles i nye Cristin.

Sist oppdatert: 02.01.2020

Allmenrettet formidling - annen registrering i Cristin


UiT anbefaler våre forskere å registrere all aktivitet og publisering i Cristin, da også registrering av allmenn- og brukerrettet formidling bidrar til å synliggjøre og gi en samlet oversikt over aktiviteten. Cristin leverer årlig en rapport til Kunnskapsdepartementet på formidlingsaktiviteten til institusjonene.

Registrering av allmennrettet formidling i Cristin må gjøres manuelt. Det er forskerens ansvar å sørge for at egen allmennrettet formidling er registrert i Cristin.

Cristin er først og fremst laget for å registrere vitenskapelig formidling, og det kan være vanskelig å finne en kategori som passer til akkurat den allmennrettede formidlingen du har gjort. Velg den kategorien du mener passer best, selv om den ikke passer helt.

Generelt for alle formidlingsaktiviteter som registreres, er at forskeren som formidler, tydelig representerer universitetet (jf. adresseringsprinsippet i vitenskapelig publisering.)

Den registrerte aktiviteten må være knyttet til

 • faglig aktivitet ved universitetet
 • til den ekspertisen vedkommende har som fagperson ved, eller som representant for universitetet
 • eller at vedkommende tituleres med den rollen han/hun har i tilknytning til universitetet

Formidlingsaktivitet registreres i (gamle) Cristin, eventuelt gå til uit.no/cristin.

UiT deler årlig ut priser innen blant annet formidling.

Veiledende punkter i forbindelse med registrering:
 • En aktivitet registreres kun under én kategori. (Eksempel: et intervju registreres enten under «Tidsskriftartikkel – Intervju» eller «Mediebidrag – Intervju»).
 • Dersom bidraget er gjort av flere forskere, registreres aktiviteten kun én gang, men alle bidragsytere registreres inn.
 • Formidlingsbidrag som er publisert i ulike typer kanaler registreres hver for seg. Eksempel: En artikkel om samme tema som publiseres i Gemini, på forskning.no og i VG, registreres som tre bidrag. Hvis samme sak blir publisert i mange medier (f.eks. som notisvariant av en sak) kan en velge å notere ”også publisert i..”. Her må det brukes skjønn.
 • Saker i samme blad/avis som både er publisert på nett og på trykk registreres som ett bidrag, men henvis gjerne til nettadresse i tillegg til det trykte mediet.
 • Saker registreres med så grundige referanser som mulig. For saker på nett bør for eksempel nettadresse til den spesifikke saken registreres, ikke kun nettadressen til avisen. Bruk gjerne kommentarfeltet for å beskrive aktiviteten nærmere.
 • Det kan gjerne legges inn fulltekstdokument i Cristin. Din formidling vil da bli lagt inn i UiTs vitenarkiv Munin såfremt det ikke er juridiske hindringer i veien for dette.
Kategorisering i Cristin

(informasjon nedenfor er under utarbeiding)

Noen kategorier for allmennrettet formidling er dårlig dekket i Cristin, men kan/bør likevel registreres slik at de legges til din liste over arbeider. 

Innførsel i leksikon/ Wikipedia

Innførsel i leksikon/ wikipedia og andre nettleksikon. Informasjonstekst som er relevant for forskningsaktiviteten. Gjelder også artikkel i oppslagsverk som Wikipedia.

Artikler i leksikon med ISBN registreres under: Del av bok/rapport – Leksikalsk innførsel Husk at boka der kapitlet står må være registrert.

Artikler i nettleksikon uten ISBN registreres under: Informasjonsmateriale - Nettsider

 

Sist oppdatert: 12.04.2023
Hvorfor åpen tilgang?

Åpen tilgang (Open Access) betyr fri tilgang til vitenskapelige publikasjoner på nett. Det effektiviserer forskningen og stimulerer kunnskapsøkonomien ved å gi flere brukergrupper tilgang til kvalitetssikret vitenskapelig litteratur. Brukerne får enklere tilgang til publikasjoner og flere bruksrettigheter gjennom åpne lisenser. Forskerne når ut til flere med sin forskning samtidig som de beholder opphavsretten til sine arbeider.

Hvordan publisere åpent tilgjengelig? 

Åpen publisering kan skje direkte hos utgiver på forlagets plattform (gull Open Access) og/eller i et vitenarkiv ved hjelp av egenarkivering (grønn Open Access). Ved UiT skal alle artikler egenarkiveres og det er forskerens plikt å sørge for å laste opp fulltekstkopier av sine arbeider i Cristin. Universitetsbiblioteket gjør fulltekstkopier fortløpende tilgjengelig i UiTs åpne vitenarkiv, for tiden kalt Munin. Se fanen Egenarkivering.

Publisering med åpen tilgang på forlagets plattform er i mange tilfeller gratis for forskeren. Noen utgivere krever imidlertid betaling for åpen publisering på deres plattform, såkalt forfatterbetaling (Article Processing Charge). I tilfeller hvor utgiver krever forfatterbetaling, har UiT ordninger som dekker disse kostnadene, under visse forutsetninger. Se Forlagsavtaler og publiseringsfondet.
Krav og retningslinjer om åpen tilgang


Ved UiT Norges arktiske universitet skal alle vitenskapelige artikler gjøres tilgjengelige i publiseringskanaler med åpen tilgang eller i åpne vitenarkiver. Dette er i tråd med regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

For vitenskapelige artikler publisert fra og med 1. januar 2022 gjelder følgende: Fulltekstkopier av vitenskapelige artikler skrevet av ansatte og studenter ved UiT lastes opp (deponeres) fortløpende i det nasjonale registeret (for tiden kalt Cristin).

 • Dersom artikkelen publiseres åpent hos utgiveren (gull åpen tilgang), skal forlagets PDF (Published version, Version of Record) lastes opp.
 • Dersom forlaget ikke tillater redistribusjon av forlagets PDF (når det er benyttet en lukket kanal – abonnementstidsskrift), skal siste fagfellevurderte manusversjon (akseptert manus, Author’s Accepted Manuscript, postprint) lastes opp.
  • Siste fagfellevurderte manusversjon skal lastes opp uavhengig av hvilken policy et forlag har angående redistribusjon av fagfellevurderte manus.
 • Alle fulltekstkopier som lastes opp i Cristin, vil bli gjort åpent tilgjengelig uten sperrefrist i institusjonens vitenarkiv (for tiden kalt Munin).
  • Forfattere som ønsker å reservere seg mot tilgjengeliggjøring av en fulltekstkopi i Munin, har anledning til å søke om unntak. Les mer om fremgangsmåten under Egenarkivering.
  • Hvis du ikke søker om unntak fra regelen om åpen egenarkivering, gis UiT automatisk tillatelse til å gjøre fulltekstkopier tilgjengelig i Munin under en Creative Commons-lisens. 

Les mer om UiTs policy i Prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Utgivere av vitenskapelig litteratur gjøres med dette oppmerksomme på at institusjonens ansatte og studenter gir UiT tillatelse til å tilgjengeliggjøre deres vitenskapelige arbeider på nett under en Creative Commons-lisens, forutsatt at den individuelle retten til å be om unntak ikke er benyttet.

Har din forskning ekstern finansiering? 

Mange eksterne finansiører (f.eks Forskningsrådet, EU) har krav om åpen tilgjengeliggjøring av publikasjoner som springer ut fra prosjekter de har finansiert. 

Forskere ved UiT tilfredsstiller finansiørers krav om åpen tilgang ved å følge UiTs Prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner. Her er noen av eksterne finansiører som har krav om åpen tilgjengeliggjøring av publikasjoner:

Sist oppdatert: 12.04.2023

Egenarkivering


Hva er egenarkivering?

Egenarkivering betyr at en fulltekstversjon av et forskningsarbeid lastes opp for å bli tilgjengeliggjort i et åpent vitenarkiv. Ved UiT Norges arktiske universitet heter dette vitenarkivet for tiden Munin. 

Ved UiT er opplasting av fulltekstkopier et krav for fagfellevurderte artikler i tidsskrifter og antologier - se underkapitlet "Krav og retningslinjer om åpen tilgang". Også andre typer publikasjoner kan registreres og egenarkiveres på denne måten, f.eks. aviskronikker, power point-presentasjoner og lignende.

UiTs rettighetsstrategi (Rights Retention Strategy) sørger for at forskere ved UiT alltid kan gjøre en fulltekstversjon av sine fagfellevurderte artikler tilgjengelig uten sperrefrist ved hjelp av egenarkivering. UiTs rettighetsstrategi er gjeldende fra 1.1.2022 for publikasjoner utgitt fra og med denne datoen. Strategien er i tråd med kravene til store forskningsfinansiører som Norges Forskningsråd og EU (Plan S). Forskere som ikke har slike krav fra eksterne finansiører, har rett til å reservere seg mot åpen tilgjengeliggjøring i vitenarkivet (se punkt 6 nedenfor). 

Hvordan fungerer egenarkivering?

Du som forfatter er pliktig til å laste opp fulltekst av dine arbeider i Cristin så raskt som mulig etter publisering. Dette gjøres enklest i forbindelse med registreringen. Universitetsbiblioteket legger ut fulltekstkopier fortløpende i Munin i henhold til UiTs rettighetsstrategi.

Slik gjør du det – trinn for trinn:
 1. Hvis du har publisert med åpen tilgang hos forlaget, finn fram forlagets PDF av den publiserte artikkelen (Version of Record, Published version). Hvis du har publisert i et abonnementstidsskrift som ikke tillater redistribusjon av forlagets PDF, finn frem siste manusversjon etter fagfellevurdering (akseptert manus, Author’s Accepted Manuscript, postprint). Dette er altså din siste versjon etter fagfellevurdering, men uten tidsskriftets layout, logo, sidetall, sideoppsett osv. Lag en PDF-versjon av fila.
 2. Opplasting siste manusversjon etter fagfellevurdering kan gjøres av UiT ansatte og studenter uavhengig av eventuelle begrensninger fra forlagets side.
 3. Logg på nye Cristin eller gamle Cristin og søk frem dine artikler.
 4. I gamle Cristin: Finn den aktuelle artikkelen og klikk på tallet som står foran den i lista – du får da frem et bilde med detaljer om artikkelen. (Eventuelt må du registrere artikkelen "fra bunnen av", dersom den ikke står på lista allerede). I nye Cristin får du ikke opp et tall foran artikkelen.
 5. I gamle Cristin: Nederst i skjermbildet finner du knappen «Lever fulltekstdokument» og klikker på den. I nye Cristin klikker du på lenken "Lever fullteksdokument".
 6. Klikk på de relevante valgene og last opp fila fra pkt. 1.
 7. Universitetsbiblioteket (UB) mottar deretter den opplasta fullteksten og administratorene sjekker versjon, format og metadata før de gjør fullteksten tilgjengelig i Munin uten sperrefrist, i tråd med UiTs rettighetsstrategi. Som forsker beholder du opphavsretten til ditt arbeide, samtidig som UiT påtar seg det juridiske ansvaret for distribusjon via vitenarkivet. Du kan reservere deg mot slik tilgjengeliggjøring for en spesifikk artikkel ved å ta kontakt med munin@ub.uit.no umiddelbart etter opplasting. Oppgi artikkeltittel og Cristin-postnummer.

Se også veiledning om innlevering av fulltekstdokument (PDF).

Hvorfor bør du egenarkivere dine arbeider?

Forskningen din når ut til flere. Egenarkiverte arbeider blir gjenfunnet av en rekke søketjenester og vil være åpent tilgjengelig for alle som har nytte av dem. Studier viser at egenarkiverte arbeider oppnår høyere siteringsrate, og du kan komme i kontakt med andre forskere og danne grunnlag for fremtidig samarbeid. Ikke minst kan din forskning komme til nytte også utenfor akademia.

Du handler i tråd med UiTs policy, som i sin tur baserer seg på departementets styringssignal til sektoren og UNESCOs mål om fri og åpen tilgang til forskningsresultater for alle mennesker. Du handler også i tråd med krav fra ev. eksterne finansiører. Se underkapitlet "Krav og retningslinjer om åpen tilgang".

Også når artikkelen er publisert Open Access forutsetter både departementet og UiT at artikkelen egenarkiveres, slik at den telles med når departementet tar ut sin årlige tilstandsrapport over OA-publikasjoner.

Spørsmål?

Ta kontakt med administratorene for UiTs vitenarkiv: munin@ub.uit.no eller din Cristin kontakt.

Mer informasjon om egenarkivering via Cristin.

Sist oppdatert: 17.01.2024

Åpen vitenskap handler om åpen, gjerne definert som gratis og fri, tilgang til vitenskapelig forskning for hele samfunnet. Åpen vitenskap omfatter ikke bare åpne publikasjoner og åpne forskningsdata, men også andre elementer som programvare, kildekode, metodologi, fagfellevurdering og undervisningsressurser. Åpen vitenskap bidrar til å tilgjengeliggjøre forskningsresultater, og til at selve forskningsprosessen blir mer transparent og etterprøvbar.

UiT har flere støtte- og infrastrukturtjenester for åpen vitenskap. Se video om åpen vitenskap ved UiT.

 
UiTs publiseringstjeneste for åpne tidsskrifter


Septentrio Academic Publishing er UiTs publiseringstjeneste for redaksjoner og fagmiljøer knyttet til UiT Norges arktiske universitet, som ønsker å utgi tidsskrifter, skriftserier og annet materiale i åpen tilgang.

Per i dag utgis det 25 publikasjoner, av hvilke tolv er fagfellevurderte tidsskrifter godkjent på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Alle publikasjoner er gjort tilgjengelig Open Access. Tjenesten er gratis for redaksjonene og det er gratis å publisere hos Septentrio – det er ingen publiseringsavgift (APC, Article Processing Charges). Om du har planer om å starte et tidsskrift/skriftserie eller ønsker å overføre et tidsskrift fra en annen utgiver til Septentrio, se informasjonen i Etablering av tidsskrift og ta gjerne kontakt på epost (septentrio@ub.uit.no) for å diskutere om vår publiseringstjeneste kan være et aktuelt alternativ for dine behov.

Septentrios tjenesteportefølje:

 • publiseringsplattform Open Journal Systems: drift og oppgradering
 • opplæring av redaktører og løpende teknisk støtte
 • DOI (Digital Object Identifier) til hver enkelt artikkel
 • plagiatsjekk

Septentrio tilbyr også følgende ikke-fagfellevurderte serie for UiT ansatte og studenter:

Spørsmål? Kontakt septentrio@ub.uit.no 

Sist oppdatert: 12.04.2023

Søknadsstøtte


I takt med utviklingen mot økt åpenhet i forskning, stiller finansieringskilder som EU og Norges forskningsråd (NFR) strengere krav om åpen forskning i sine utlysninger. Når forskere søker finansiering av forskningsprosjekter, forventes de nå å legge fram konkrete planer ikke bare om åpen tilgang til publikasjoner, men også om tilgjengeliggjøring av data (så åpent som mulig og så lukket som nødvendig). Søkere anbefales også å inkludere planer om andre elementer av åpen vitenskap i sine søknader. En kortversjon av hvilke krav til åpen vitenskap som gjelder for EU (Horisont Europa) og NFR, er tilgjengelig i to enkle brosjyrer: EU (PDF, engelsk); NFR (PDF, engelsk).

Universitetsbiblioteket tilbyr hjelp med hvordan åpen vitenskap kan implementeres i prosjekter, for de som planlegger å søke om ekstern forskningsfinansiering, og også til de som nylig har fått innvilget finansiering der krav til åpen vitenskap inngår. 

Vi bidrar gjerne med råd og veiledning vedrørende: 

 • Publisering og tilgjengeliggjøring av artikler i tidsskrift med åpen tilgang og/eller i pålitelige vitenarkiver; 
 • Åpen arkivering av forskningsdata (så åpent som mulig – forskningsdatahåndtering i tråd med FAIR-prinsippene); 
 • Ytterligere elementer av åpen forskningspraksis (som preprints og åpen fagfellevurdering). 

Hvis du har spørsmål om dette, eller du ønsker å avtale et møte mellom oss og forskere ved ditt institutt eller i din forskergruppe, kontakt oss gjerne på forskning@ub.uit.no.

Sist oppdatert: 31.03.2023

DORA-erklæringen ved UiT


UiT signerte høsten 2016 DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Kjernen i DORA-erklæringen er at det er kvaliteten på forskningsarbeider som skal vurderes framfor hvilken kanal de er publisert i. Dora-erklæringens prinsipper skal ligge til grunn for all forskningsevaluering ved UiT.

Ved å underskrive DORA-erklæringen har UiT sluttet seg til prinsippene og forpliktet seg til å følge dem opp i praksis. UiT skal ved vurderinger av tilsetting eller opprykk til stillinger, ved opptak og bedømmelse av doktorgrad og ved tildeling av forskningsmidler og FoU-termin legge vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i DORA-erklæringen.

I tillegg gjennomgås dokumenter og retningslinjer for andre områder som bør synliggjøre og ivareta DORA-prinsippene i UiTs organisasjon, slik som priser.

DORA-erklæringen gir også anbefalinger for forskere og oppfordrer til å:

 • Legge større vekt på innhold i forskningen
 • Sitere direkte fra primærkildene
 • Bruke flere indikatorer/målepunkter for å vise forskningens betydning
 • Forandre kulturen

 For mer informasjon se tidligere prorektor Kenneth Ruud fortelle om implementering av DORA ved UiT på Munin-konferansen i 2018.

Fakta om DORA

DORA-erklæringen ble offentliggjort i 2012 og anbefaler at vurdering av forskningsresultater ikke bør basere seg på hvilke tidsskrifter forskerne har publisert i, men på en kvalitetsmessig vurdering av innholdet i artiklene uavhengig av publiseringskanal. Erklæringen er særlig negativ til bruken av Journal Impact Factor ved for eksempel ansettelser i vitenskapelige stillinger, opprykk og tildeling av forskningsmidler. DORA anbefaler å vurdere et bredere spekter av resultater fra forskningen enn vitenskapelige artikler, blant annet datasett, software og innflytelse på policyutforming eller utvikling av praksis.

DORA retter seg mot forskningsfinansiører, forskningsutøvende institusjoner, enkeltforskere, vitenskapelige forlag og institusjoner som frambringer bibliometriske data om forskning. Enkeltpersoner og organisasjoner over hele verden har undertegnet DORA. Flere norske aktører har signert, deriblant UiT, NTNU, NMBU og Havforskningsinstituttet. Forskningsrådet signerte DORA våren 2018.

Sist oppdatert: 08.03.2023

Munin-arkivet


Munin Open Research Archive er UiTs åpne vitenarkiv. Munin driftes av Universitetsbiblioteket og ble lansert i 2006 som et åpent arkiv for tilgjengeliggjøring av vitenskapelige arbeider av UiTs ansatte og studenter.

Munin-arkivet inneholder masteroppgaver og doktoravhandlinger, så vel som publiserte tidsskriftsartikler, bøker, bokkapitler, rapporter, konferansebidrag m.m. UiTs mål er å gjøre åpent tilgjengelig så mye som mulig av vitenskapelige og faglige dokumenter produsert av UiTs forskere og høyere grads studenter. Både publiserte og upubliserte arbeider kan tilgjengeliggjøres i Munin.

Munin er basert på egenarkivering, og forfatterne må selv deponere en fulltekst-versjon av sitt arbeide for å gjøre det tilgjengelig. Les mer om egenarkivering.

Masteroppgaver og doktoravhandlinger leveres inn til bedømming via innleveringsportalen i Munin. Etter at oppgaven/avhandlingen er godkjent, kan den gjøres tilgjengelig i Munin. Studenten får anledning til å begrense eller utsette tilgjengeliggjøringen av oppgaven/avhandlingen i Munin; Universitetsbiblioteket tar alltid hensyn til slike ønsker og også til de begrensninger som utgiver setter til tilgjengeliggjøring av publiserte artikler og annet.

Tidsskriftartikler, rapporter, bokkapitler og andre publikasjoner lastes opp via Cristinposten for artikkelen/dokumentet. Tommelfingerregel: Har du publisert open access, så last opp den publiserte versjonen av artikkelen/dokumentet. I annet fall, last opp en pdf med den siste manuskritversjon etter fagfellevurdering (også kalt post print versjon). Dette er siste versjon etter fagfellevurdering, men uten tidsskriftets layout, logo, sidetall, sideoppsett osv. UB tar jobben med å sjekke hva er lov å legge ut før publikasjonen innlemmes i Munin. 

Spørsmål? 

Kontakt munin@ub.uit.no

Sist oppdatert: 08.03.2023

Åpne forskningsdata


God forvaltning og deling av forskingsdata er sentralt for å fremme transparens og kvalitet i forsking, og for at UiT kan fylle samfunnsoppdraget sitt som breddeuniversitet. UiT slutter seg til Forskningsrådets og EUs målsetninger og føringer for forvaltning av forskningsdata; “Åpen som standard” og “As open as possible, as closed as necessary”. 

Prinsipper og rettningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT ble vedtatt av Universitetsstyret 9. mars 2017. Regelverket gjelder fra 1. september 2017.

UiT har egen Forskningsdataportal med mer informasjon om lagring, handtering, arkivering, tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Sist oppdatert: 12.04.2023

Åpne undervisningsressurser


På bakgrunn av økt behov for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale, samt endringer og spesifiseringer i regelverk og strategier er UiTs materiale på produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale gjennomgått. Prinsipper og retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ble vedtatt av universitetsstyret 28. januar 2021, sak 6/21.

Sist oppdatert: 27.09.2021

Andre ressurser


UiT har flere ressurserprosjekt for åpen infrastruktur til forskning og undervisningsøyemed.

UiT har inngått en avtale med en tilbyder av en elektronisk labnotatbok, RSpace Enterprise. Les mer om Elektronisk Labnotatbok.

Søketjenesten Open Polar, er et to-årig prosjekt egenfinansiert av UiT, i et faglig samarbeid med Norsk polarinstitutt,presenterer åpent tilgjengelig faglitteratur og forskningsdata fra hele verden, tematisk avgrenset til Nordområdene og Antarktis.

Zotero er et gratis referanseverktøy, basert på åpen kildekode, for å samle inn, sitere og håndtere referanser.

Sist oppdatert: 25.05.2022

Formidling og kurs


Podkasten Open Science Talk tar for seg aktuelle problemstillinger innen "open anything". Tilgjengelig i flere podkastapper, søk etter "Open Science Talk" i din app.

Universitetsbiblioteket tilbyr kurs med temaer innen åpen vitenskap, som enkeltopplegg og som del av større kurs. I tillegg organiserer universitetsbiblioteket årlig The Munin Conference on Scholarly Publishing i Tromsø. Munin-konferansen omtaler temaer tilknyttet vitenskapelig kommunikasjon, med et fokus på åpen vitenskap.

Har du spørsmål, trenger råd eller vil be om et skreddersydd foredrag til ditt fagmiljø? Kontakt oss!

Sist oppdatert: 12.04.2023

UiT har målsettinger om at vår forskning skal publiseres, formidles og bidra til forskningsbasert kunnskap i samfunnet omkring oss.

Å være synlig som forsker betyr at dine publikasjoner blir lest, kommentert og sitert av forskningsfellesskapet. At forskningen får gjennomslag er av betydning både for den enkelte forsker, for fagmiljøet og for UiT som helhet.

For å øke synlighet kan følgende være viktig:

 • Gjør dine publikasjoner åpent tilgjengelige, ved å velge en utgiver som sørger for at publikasjonen blir Open Access og ved å egenarkivere. UiT har innført en institusjonell rettighetsstrategi (Rights Retention Strategy) for å legge til rette for at fagfellevurderte artikler fra UiT skal bli tilgjengelig ved egenarkivering. Les mer om egenarkivering.
 • For å gjøre dataene dine gjenbrukbare og tilgjengelige for andre i fremtiden, må du opprette og arkivere nøyaktige metadata sammen med dataene dine. Les mer om metadata i UiTs forskningsdataportal.
  • Bruk korte og beskrivende filnavn.
  • Sett deg inn i metadatastandardene for ditt forskningsmiljø, eller for arkivet du vil publisere dataene.
 • Rediger din forskerprofil i Cristin. Data fra Cristin overføres til din hjemmeside (personkort) på uit.no, og veien til å bli indeksert i Google er dermed kort.
 • Allmennrettet formidling kan også registreres i Cristin og vil da overføres til din hjemmeside på uit.no
 • Opprett en ORCID og oppgi denne når du publiserer. Forskningsprofil og en unik forsker-ID kan også opprettes hos Web of Science, Scopus og Google Scholar. Husk å få med din korrekte UiT-forfatteradresse.

Innen noen fag kan det være viktig å publisere i tidskrifter som er indeksert i siteringsdatabaser som Scopus og Web of Science. Siterte publikasjoner i disse databasene kan påvirke mulige samarbeidspartnere som vurderer samarbeid med forskningsgrupper og enkeltforskere.

Innen andre fag er siteringsdatabaser derimot av marginal betydning. Fremveksten av sosiale medier har også gitt andre muligheter for spredning og deling av forskningsresultater. For bruk av sosiale media er det en klar fordel at dine publikasjoner er Open Access.
Din hjemmeside (personkort) på uit.no


Alle ansatte ved UiT har sitt eget personkort. Dette er din hjemmeside på uit.no og din mulighet til å profilere deg internt og eksternt. Både studenter, ansatte og eksterne har behov for å finne relevante personer i ulike sammenhenger. Jo mer utfyllende og relevant informasjon på den enkeltes personkort, jo større mulighet for treff på riktig person. Personkortet vises øverst på trefflisten når ditt navn søkes opp på uit.no. I tillegg vises ofte personkortet som et av de første resultatene på Google og andre søkemotorer ved søk på ditt navn.

Se hvordan du kan gjøre endringer på ditt personkort.

Informasjon om ansattes publikasjoner som er registrert i Cristin synliggjøres automatisk i den enkeltes personkort på UiTs nettsider. Les mer om Cristin på UiTs personkort.

Sist oppdatert: 12.04.2023

ORCID


ORCID - Open Researcher and Contributor ID er en internasjonal standard for unik identifisering av forskere og bidragsytere til forsking. En ORCID-identifikator knyttes til forskingsaktiviteter og kan anvendes i hele din akademiske karriere. Forskingsresultater blir med ORCID knyttet til samme forsker selv om det skjer endringer i navn, bosted eller arbeidssted/forskingsinstitusjon i Norge eller i resten av verden. Det er særlig nyttig å ha en slik identifikator om du har et vanlig navn. Det er enkelt og gratis å opprette en ORCID.

Mer informasjon om ORCID finner du også hos Det Danske ORCID Konsortium og i videosnutten under.

Sist oppdatert: 12.04.2023

Sosiale forskernettverk


Sosiale forskernettverk kan være nyttige for å gjøre din forskning synlig i internasjonale fagmiljø. Velger du å bruke sosiale forskernettverk og vil laste opp dine publikasjoner, husk å sjekke hva utgiveren tillater. Databasen Sherpa Romeo har en oversikt over utgivernes retningslinjer. Er publikasjonen din lisensiert under en Creative Commons-lisens, kan du videredistribuere publikasjonen din ved å laste den opp i forskernettverk.

Her er noen av de største sosiale forskernettverkene:

Sist oppdatert: 12.04.2023
 1. Hva er UiTs Open Access policy? - UiT har vedtatt prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner som slår fast at forskere skal publisere i kanaler som gir friest mulig tilgang til publikasjonene og alle vitenskapelige artikler gjøres tilgjengelige i publiseringskanaler med åpen tilgang eller i åpne vitenarkiver. Les UiTs prinsipper for åpen tilgang
 2. Hvordan kan jeg få dekt utgiftene ved åpen publisering - UiT har avtale om Open Access-publisering med flere forlag, og vi har et publiseringsfond som dekker forfatterbetaling. Les mer om avtaler og publiseringsfondet.  
 3. Hva er egenarkivering? – Egenarkivering betyr at en fulltekstversjon av et forskningsarbeid lastes opp til et åpent, institusjonelt vitenarkiv. Dette gjør forskningen din mer synlig og tilgjengelig for flere. Les mer om egenarkivering.
 4. Hvordan finner jeg ut om tidsskriftet mitt tillater egenarkivering? – Egentlig trenger du ikke å finne ut av det, bare last opp en fulltekstversjon (helst akseptert manus) i Cristin. Les mer om UiTs rettighetsstrategi
 5. Når kan jeg laste opp mitt manus i Cristin? – Når som helst, og helst så snart som mulig.
 6. Hva er ORCID? – ORCID (Open Researcher and Contributor ID) er en internasjonal standard for unik identifisering av forskere og bidragsytere til forsking. En ORCID-identifikator knyttes til forskingsaktiviteter og kan anvendes i hele din akademiske karriere. Forskingsresultater blir med ORCID knyttet til samme forsker selv om det skjer endringer i navn, bosted eller arbeidssted/forskingsinstitusjon i Norge eller i resten av verden. Det er enkelt og gratis å opprette en ORCID.
 7. Kan jeg publisere forskningsdata og hvordan gjør jeg det? – Klart du kan! Så lenge det ikke er juridiske, etiske, sikkertsrelaterte eller kommersielle grunner til ikke å gjøre det. Mer informasjon finner du på Forskningsdataportalen.
 8. Hvordan kan jeg vite om et tidsskrift oppfyller Plan S-kravene? - Bruk Journal Checker Tool. I tillegg bør du sjekke Register over vitenskapeligs publiseringskanaler for å se om tidsskriftet er godkjent og gir publiseringspoeng. 

 

Flere spørsmål og svar om åpen til gang til vitenskapelig litteratur finner du hos openscience.no. Spørsmål og svar om registrering i Cristin er å finne hos cristin.no.

 Husk å laste opp fulltekstversjon av dine fagfellevurderte artikler publisert i 2022! Les mer om hvordan du egenarkiverer og om UiTs rettighetsstrategi under fanen Egenarkivering