Medlemmer

LAIDUA-gruppa ledes av Åse Mette Johansen.

Forskergruppa hører hjemme ved Institutt for språk og kultur, men inkluderer sosiolingvistiske forskere både fra dette instituttet og fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Til sammen representerer gruppa mangeårig og mangesidig erfaring på forskningsfeltet som gjelder nordlig flerspråklighet og språkkontakt.

Åse Mette Johansen

Associate Professor of Scandinavian Linguistics
Department of Language and Culture
Campus Tromsø

+4777645797
(+47) 95 72 66 16

Hilde Sollid

Professor i nordisk språkvitenskap
Department of Language and Culture
Campus Tromsø

+4777646175
918 43115

Anja Maria Pesch

Associate professor in Early Childhood Teacher Education
Department of Education
Campus Tromsø

ILP-bygget 5.013
+4777645626

Florian Hiss

Associate Professor
Department of Education
Campus Tromsø


Leena Mirjam Niiranen

Professor emerita i finsk og kvensk språkvitenskap
Department of Language and Culture
Campus Tromsø


Ragni Vik Johnsen

Associate professor
Department of Education
Campus Tromsø


Monica Sætermo

Stipendiat nordisk språkvitenskap
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Tove Bull

Professor emerita nordisk språkvitenskap
Department of Language and Culture
Campus Tromsø

+4777646587

Anna-Riitta Lindgren

Professor emerita finsk språkvitenskap
Department of Language and Culture
Campus Tromsø


Sirkka Seljevold

Hagemedarbeider
Management and administration UMAK
Campus Tromsø

Driftsbygning, Botanisk hage
+4777620781