In a World of Total War: Norway 1939-45

Foredrag

Foredrag gjort i forbindelse med prosjektet.


Krigshistorisk arrangement i Balsfjord

  Lørdag den 12. september 2020 arrangerte Balsfjord og Malangen historielag krigsminneseminar på Brennmoen bygdehus. Alt i alt deltok om lag 100 personer på dette. Fra UiTs side var Marianne Neerland Soleim og Stian Bones til stede. Soleim holdt foredraget «Sovjetiske krigsfanger i Balsfjord 1941-1945 – leirsystem, behandling og ofre». Tema for foredraget til Bones var «Bak fronten: Balsfjord-området og krigen». Det var også andre foredrag og muntlige innslag fra flere tidsvitner.

Lanseringsmøte Krigsår Bind 3

Den 18. mars 2019 holdt professor Tom Kristiansen og stipendiat Kurt Henrik Dalmo foredrag i anledning lanseringa av Krigsår Bind 3 Folk i Dyrøy og Sørreisa sine beretninger om sine opplevelser under andre verdenskrig. Lanseringa ble arrangert av Sørreisa Historielag.

(Foto: Sørreisa Historielag)


Otto Ruge – hærføreren. Foredrag ved Tom Kristiansen

  Den 7. april 2018 holdt Tom Kristiansen  et foredrag om Otto Ruge i Universitetets Gamle festsal i Oslo. Otto Ruge ble utnevnt til øverste militære sjef to dager etter det tyske angrepet 9. april. På det politiske og strategiske plan spilte Ruge en avgjørende rolle i at Norge valgte krigen, og han bidro avgjørende til at landet fikk en plass i den store krigsalliansen resten av krigen. Foredraget inngår i serien "Krig, okkupasjon og historisk arv", som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og HL-senteret. Foredraget kan ses her.

Krig, okkupasjon og oppgjør:"Organisation Todt". Foredrag ved Hans Otto Frøland

 

Hans Otto Frøland holdt et foredrag om Organisation Todt (OT) i regi av HL-sentret, den 1. april 2017. OT var en av Nazi-Tysklands største organisasjoner. Organisasjonens formål var å bygge. Samtidig var den gjennomsyret av Hitlers nazisme. I Norge var OT den største byggherren og den største forbrukeren av tvangsarbeidskraft under krigen. Likevel har den fått liten oppmerksomhet. Frøland ser spesielt på hvilken organisasjon OT var, hvorfor den kom til Norge, hvordan den virket og hva som ble virkningene. Foredraget kan ses her


"Operasjon asfalt - kald krig om krigsgraver". Foredrag ved Marianne Neerland Soleim

  Den 25. mars 2017 holdt Marianne Neerland Soleim  foredrag om «Operasjon asfalt» -  flyttinga av levningene etter døde, sovjetiske krigsfanger som fant sted i 1951.  Foredraget gir innblikk i bakgrunnen for at det skjedde,  reaksjonene hos lokalbefolkningen og betydningen av gravene  i det norsk-sovjetiske samarbeidet. Foredraget kan ses her.Page administrator: Kristiansen, Tom
Last updated: 30.06.2022 13:09