KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

KvaNT 2019-2022

KvaNT er en satsing fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi og er et prosjekt tilknyttet fakultetets strategiske satsing på utdanningskvalitet i høyere utdanning. Prosjektet var opprinnelig et 2-årig prosjekt 2019-2020, og ble forlenget ut juni 2022.

På denne siden finner du arkivert info om aktiviteter under KvaNT 2019-2022.

Rapporten for prosjektet som helhet KvaNT – Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi 2019-2022 finner du i høyremenyen.

uit.no/nt/kvant

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har en prosjektgruppe bestående av: prosjektleder, 2 universitetslektorer innen fagområdene matematikk, fysikk og/eller kjemi, og 1/2 adm ansatt i støttestilling. I tillegg tilknyttes 2 stipendiatstillinger i fagdidaktikk med spesialisering matematikk, fysikk eller kjemi som også knyttes opp mot prosjektet. Stipendiatstillingene er 4-årige og vil gå ut over prosjektperioden og være tilknyttet veiledningsteam med sammensetning som dekker fagdidaktikk, disiplinfag innen spesialisering og veiledningskompetanse med hensyn på pedagogikk som profesjonsfag i lektor og - lærerutdanningen.

De ansatte i prosjektet vil samarbeide aktivt med fakultetets fagmiljøer og fokusere på utdanningsfaglige problemstillinger ved fakultetet knyttet til;

 1. Gjennomstrømning på fakultetets realfaglige studieprogram.
 2. Utvikling og innføring av studentaktive undervisningsformer i emner ved fakultetet.
 3. Bruk av programmering og IKT i realfag og teknologiske fag.
 4. Utdanningsfaglige problemstillinger knyttet til lektorutdanningen i realfag 8-13.

Prosjektets problemstillinger er knyttet opp mot fakultetets strategi for 2018-2021.

Mål for prosjektperioden

 • Overordnet mål for prosjektet er å forbedre undervisningskvaliteten i begynneremnene innen matematikk, fysikk og kjemi og heve den kollektive undervisningsfaglige kompetansen på fakultetet.
 • Etter prosjektperioden skal fakultetet ha:
  • Utgangspunkt til å starte initiativ til å gi tilpasset disiplinbasert undervisning i fagene matematikk, fysikk og kjemi til andre fakultet ved UiT hvor det er hensiktsmessig å utnytte fakultetets faglige kompetanse.
  • Flere fagmiljøer som kan konkurrere om interne og eksterne nasjonale midler på utdanning på høyeste finansieringsnivå.
  • Analysert frafall og gjennomstrømning ved fakultetets studietilbud, og ha utarbeidet en tiltaksplan for å bedre gjennomstrømning.
  • Integrert og tilpasset undervisning til lektorutdanningen i realfag 8-13, eksempelvis didaktisk tilpasning i emner på 1000-nivå og bedre tilpasning av undervisning i praksisperioder.
  • Styrket faglig samarbeid med fagmiljø innen didaktikk med HSL, og faglig samarbeid BFE og IVT i studieretninger i lektor realfag 8-13.
  • Oppfylt konkrete mål for erfaringsdeling og publikasjoner/konferansebidrag fastsatt av prosjektleder og fakultet.

Prosjektgruppen

Prosjektleder: Professor Hilja Huru

Universitetslektor Øistein Søvik

Førstelektor Elena Malyutina

Universitetslektor Juho A. Kosonen

Stipendiater: Carita E. Eira Varjola og Børge Irgens

Hovedveileder: Førsteamanuensis Ida Friestad Pedersen

Førstekonsulent Marianne Iversen

Styringsgruppe

Prodekan undervisning NT-fak Annfrid Sivertsen

Prodekan utdanning HSL-fak Lars Aage Rotvold

Prodekan utdanning IVT-fak Ragnhild Johanne Rensaa
Page administrator: Huru, Hilja Lisa
Last updated: 23.02.2024 14:52