KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskap og teknologi

Quality in tertiary STEM education

Gruppelærere/TAs

Gruppelærerdagen på Fakultet for naturvitenskap og teknologi er et enkelt opplæringstilbud for alle som underviser som seminarlærer, gruppelærer, hjelpelærer, vit.ass, teaching assistant, læringsassistent el.l.. Både for bachelor-, master- og ph.d.-studenter og andre - og både om du har erfaring med undervisning eller skal undervise for første gang. Erfaringsdeling og diskusjon av utfordringer er en viktig del av dagen. Hovedmålgruppen er gruppelærere på NT-fak, men arrangementet er åpent for andre interesserte som ønsker å delta. Gruppelærerdagen er på norsk og har blitt organisert i begynnelse av hvert semester siden våren 2020. Våren 2021 har det også blitt organisert en engelsk variant: TA-day. Les mer om gruppelærerdagen i dette konferansebidraget.

Gruppelærerdagen høsten 2021

Gruppelærerdagen på NT-fak for høsten 2021 er på fredag 13.august. Gruppelærerdagen er fysisk, informasjon er sendt ut til alle påmeldte.

Tentativt program:

9:00 Kaffe og is

9:15-11:30 Fellesdel med casediskusjoner i grupper (last ned casebeskrivelser her og presentasjon her)

11:30-12:15 Lunsjpause

12:15-13:15 Valgmoduler runde 1

 • Hva er effektive og lite effektive studieteknikker?
 • Informatikkdidaktikk, code review
 • Cases fra seminarundervisning – problematiske situasjoner med studenter

13:30-14:30 Valgmoduler runde 2

 • Hvordan veilede studenter og forberede deg effektivt?
 • Peer Instruction – grunleggende og anvendbare prinsipper
 • Retting, vurdering og tilbakemelding (last ned presentasjon her)

14:30-15:00 Kaffe og is, Q&A for de som ønsker

En mer detaljert program blir laget ut fra ønsker og forventninger til de registrerte deltagerne, og nærmere informasjon vil sendes ut til alle i dagene før 13. august.

I hver runde valgmoduler kan du velge fra tre ulike moduler, for at du skal få mest mulig ut av dagen gitt dine behov og din type undervisning. Derfor får du noen spørsmål om dette når du registrerer deg for dagen:

Meld deg på gruppelærerdagen høsten 2021 på fredag 13.august.


TA-day 2021, Tuesday March 23

At the beginning of each semester since the spring of 2020 we have arranged “Gruppelærerdagen”. It is a simple training offer for bachelor, master and PhD students who teaches as teaching/learning assistants at the Faculty of Science and Technology. Gruppelærerdagen is in Norwegian, and we have received several request for an offer in English. We are therefore happy to invite you to the first TA- day at NT-fak on March 23 2021!

The TA-day (teaching assistant day) at the Faculty of Science and Technology is an offer for everyone with teaching duties as a teaching assistant (also called seminar teacher, group teacher, assistant teacher, vit.ass, learning assistant, etc.) The TA-day is designed especially for PhD students and is an offer in English supplementing Gruppelærerdagen and Result’s PhD-course.

You are welcome both if you are experienced with teaching or teach for the first time. Sharing experiences and discussing challenges is an important part of the day. The main target group is PhD-students at NT-fak, but the event is open to everyone interested in participating. You can participate in the TA-day in English also if you previously have participated in the Gruppelærerdag in Norwegian.

The Teaching Assistant (TA) day at the Faculty of Science and Technology is organized digitally in Zoom. The program consists of a plenary session and two rounds with elective modules. The program is to a large extent be adapted to the specific interests, needs and challenges of the registered participants.  

Program:

9:15-11:00 Plenary session: expectations and challenges of teaching assistants (including a break), with Elena Malyutina, Hilja Lisa Huru and Maarten Beerepoot. (SLIDES)

11:15-12:15 Elective modules round 1:

 • Online teaching in small groups, with Magnus Burkow
 • How to prepare for your teaching, with Øistein Søvik (SLIDES)

12:15-13:00 Lunch break

13:00-14:00 Elective modules round 2:

 • Systematic development of your teaching: self-evaluation, student evaluation and peer review of teaching, with Maarten Beerepoot

 • Challenges being a teaching assistant and how to deal with them (based on research from NTNU), with Madeleine Lorås (NTNU) (SLIDES)

Links to Zoom have been sent to all registered participants on March 22nd.


Gruppelærerdagen våren 2021, fredag 8. januar

Programmet består av en fellesdel på formiddagen (9:15-11:30) og to runder med valgfrie moduler på ettermiddagen (12:15-15:00).

Klikk her for å melde deg på. 

Gruppelærerdagen er digital i Zoom. Zoomlenkene sendes til alle påmeldte dagen før arrangementet.

Program:

Felles 9:15-11:30 (inklusive 15 minutters pause)

 • Rettigheter, ansvar og vanlige forventninger til gruppelærere. Utfordringer du kan støte på i undervisningen. Hva gjør du? Avklaring og diskusjon av caser. PRESENTASJON.

Lunsj 11:30-12:15 (45 minutter)

Modul 1 12:15-13:30 (75 minutter effektivt), velg én:

 • Informatikk: Code review
 • Studentaktiv undervisning i Zoom
 • Kommunikasjon og effektiv og god forberedelse: Hvordan gi god veiledning når studenter ber om hjelp til oppgaver og innleveringer. Dos and Don’ts. PRESENTASJON.

Pause 13:30-13:45 (15 minutter)

Modul 2 13:45-15:00 (75 minutter effektivt), velg én:

 • Caser fra informatikk - Vanlige utfordringer og hvordan håndtere de 
 • Strategier for å forbedre egen undervisning: studentevaluering og kollegaveiledning
 • Verktøy i digital og fysisk undervisning - et utvalg favoritter
 • Retting, vurdering, tilbakemelding

Gruppelærerdagen høsten 2020 på fredag 14. august

Den andre gruppelærerdagen hadde 59 deltagere fra alle seks institutter på Fakultet på naturvitenskap og teknologi. Programmet besto av en fellesdel på to timer og to runder med valgfrie moduler. Dagen ble holdt digitalt i zoom.

Program:

9-10: Studentaktiv læring i digital undervisning: Intro til Zoom som verktøy i undervisningen, med Maarten Beerepoot.

10-11: Forventninger og erfaringsdeling, med Øistein Søvik, Hilja Lisa Huru og Maarten Beerepoot.

11-12 Lunsjpause

12-13 Modul 1 (velg en)

13-14 Modul 2 (velg en)


Gruppelærerdagen våren 2021 på onsdag 15. januar

Den første gruppelærerdagen hadde 35 deltagere fra alle seks institutter på Fakultet på naturvitenskap og teknologi. Programmet besto av en fellesdel og én runde med valgfrie moduler.


Ressurser (generelt):

Digital undervisning | Digital teaching:

Kurs i universitetspedagogikk:

Som stipendiat kan du melde deg på kurs i universitetspedagogikk (vår, norsk) eller Teaching and Learning in Higher Education (autumn, English). Dette tilbudet finnes ikke for studenter som underviser som gruppelærer. Derfor har vi etablert Gruppelærerdagen på Fakultet for naturvitenskap og teknologi!Page administrator: Hilja Lisa Huru
Last updated: 13.10.2021 19:46