Informatikk, datamaskinsystemer - bachelor

Duration: 3 År

Informatikk, datamaskinsystemer - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Teknologien raser av gårde, og vi blir mer og mer avhengig av datasystemer og datamaskiner. Vi husker ikke lengre tiden før Google, Instagram og Teams, og mobilen klarer vi oss nesten ikke uten. Informatikk handler om utvikling og bruk av programmer til datamaskiner og benyttes overalt i samfunnet.

Questions about the study

Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Student advisor


Sunniva Solheim Alvestad

Rådgiver


Gode IT-systemer er utrolig viktig i dagens samfunn, både for bedrifter og personer som skal bruke dem. Studiet gir et godt fundament i programmering der du lærer å lage apper og systemer for ulike typer datamaskiner, som f.eks. mobiltelefoner.

Ved å studere informatikk lærer du om teknologien bak datamaskinene, hvordan de kommuniserer og brukes til å løse viktige samfunnsutfordringer. Studiet er veldig praktisk og kreativt og du får jobbe mye programmering, men det kreves ingen erfaring med det fra før av.

Slik er studiet lagt opp:

1. semester (høst)
INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk eller MAT-1001 Kalkulus
MAT-1005 Diskret matematikk

2. semester (vår)
INF-1101 Datastrukturer og algoritmer
INF-1400 Objektorientert programmering
STA-0001 Brukerkurs i statistikk eller STA-1001 Statistikk og sannsynlighet

3. semester (høst)
INF-2200 Computer architecture and organization
FIL-0700 Examen philosophicum
Valgfag

4. semester (vår)
INF-2201 Operating systems fundamentals
Valgfag

5. semester (høst)
INF-2300 Computer Communication
INF-2700 Database Systems
Valgfag

6. semester (vår)
INF-2310 Computer Security
INF-2900 Software engineering
Valgfag

Du lærer hvordan datamaskiner er bygd opp og virker, og om bruk av maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer. Du vil få kunnskap om utvikling av dataprogrammer etter å ha jobbet både alene og sammen med andre. Du lærer om datasikkerhet og hva som kan gjøres for å løse utfordringer knyttet til dette. På studiet vil du bruke verktøy og protokoller for å lage sikre og robuste programsystemer

Du vil lære hvordan man forteller og programmerer en datamaskin til å løse ulike oppgaver som trengs i industri eller i det daglige. Du vil kunne utvikle algoritmer og arkitekturer som gjør en datamaskin fleksibel, pålitelig og effektiv.

Studiet i informatikk viser deg hvordan faget har utviklet seg og brukes i dag innenfor teknologi, økonomi og samfunn. Du vil få kjennskap til aktuelle etiske problemstillinger tilknyttet informasjonsteknologi, som ytringsfrihet, personvern, og åpenhet. Du vil kunne samarbeide i team med kolleger og jobbe alene med oppgaver.

Studiet gjør deg attraktiv for jobb i mange bransjer, også internasjonalt.

Informatikere kan jobbe som systemutviklere, ingeniører, programmerere, forskere eller IT-konsulenter, mens noen er ledere eller etablerer egne bedrifter. Du kan jobbe med datasikkerhet, spill- og apputvikling, web, miljøovervåking, helseteknologi, datasikkerhet, filmanimasjon, søkemotorer, mobiltelefoni og nettverksløsninger.

Informatikere utdannet ved UiT jobber i firma som for eksempel Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT, DIPS, NSE, UNN, Norut, IBM, og HP.

For å se hvilke emner som undervises i studiet så se her eller under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.

Emner for 1.år høsten 2023

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte

MAT-1005 Diskret matematikk

MAT-0001 Brukerkurs i matematikk ELLER MAT-1001 Kalkulus 1Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse og Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2 (MATRS).

Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2023: 67

Tidligere poenggrenser

  • Hovedopptak 2022: Ordinær kvote: 38,0. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2021: Ordinær kvote: 44,2. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: 44,2. Førstegangsvitnemål: Alle

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Har du generell studiekompetanse, men mangler R1/S1+S2?

Innpassing av emner fra andre læresteder
Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Etter en bachelorgrad i informatikk kan man gå videre med en mastergrad. Studiet kvalifiserer for opptak til 2-årig masterstudium i informatikk dersom gjennomsnittskarakteren i bachelorstudiet er tilsvarende C eller bedre.

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.

phuong_4x5.JPG
Hoai Phuong Ha

Research projects:

International

  • EXCESS: Execution Models for Energy-Efficient Computing Systems, EU FP7 ICT, 2013 - 2016 (WP-leader, PI from Norway).
  • TAILOR - Network of Research Centres for Foundations of Trustworthy AI, EU H2020 ICT-48 (Network member)
  • HAPADS - Highly Accurate and Autonomous Programmable Platform for Providing Air Pollution Data Services to Drivers and Public, EEA POLNOR 2019, 2020 - 2023 (WP-leader, PI from UiT)

National (Research Council of Norway - RCN)

  • PREAPP: PRoductivity and Energy-efficiency through Abstraction-based Parallel Programming, RCN FRIPRO Young Research Talents, 2014 - 2019 (Project leader, PI)
  • eX3 - Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing, RCN Research Infrastructure, 2017 - 2022 (WP-leader, PI from UiT)
  • Distributed Arctic Observatory (DAO): A Cyber-Physical System for Ubiquitous Data and Services Covering the Arctic Tundra, RCN IKTPLUSS initiative, 2017 -  2022 (WP-leader, Co-PI)

UiT

  • ARC - Arctic Center for Sustainable Energy, UiT, starting in 2017 (Founder member, Co-PI). 
Bilde av Henriksen, André
André Henriksen

André Henriksen, PhD, obtained a Master's degree in Computer Science in 2003 from the Department of Computer Science, UiT the Arctic University of Norway. Between 2003 and 2016 he worked as a software engineer, project manager and head of development in Tromsø-based technology companies. Between 2012 and 2016 he simultaneously completed an experience-based master's in bussiness administration at the School of Bussiness and Economics at UiT the Arctic University of Norway. Between 2016 and 2021, he obtained a doctorate in health technology/medical informatics at the Faculty of Health Sciences, Department of Community Medicine, UiT.

Since 2021, Henriksen has worked for the Department of Computer Science, UiT, as an assistant professor, and as an associate professor since 2023.

Henriksen was involved in the application to DIKU (Directorate for Internationalization and Quality in Higher Education), where NOK 6.3 million was awarded to establish an experience-based Master's in digital health services. The program started in the autumn of 2022 at UiT, Campus Mo i Rana, with a close collaboration with the health services in the Helgeland region.

He was also involved in an application to NFR in 2022 where 16 million was awarded to RESTART, a randomized controlled study, where one of the methods is the use of smart watches for collecting data on physical activity over several years from the study participants.

Henriksen currently teaches mobile health (mHealth) and clinical informatics, as part of a Master's program in Health Technology. He also teaches on a Master's program in digital health services. He has previously taught biostatistics and epidemiology.

Bilde av Hartvigsen, Gunnar
Gunnar Hartvigsen

Gunnar Hartvigsen, PhD, is professor at the University of Tromsø – The Arctic University of Norway (UiT), Faculty of Science and Technology, Department of Computer Science, and Head of the Health Informatics and -Technology group (HIT) (former: Medical Informatics & Telemedicine group (MI&T)). Hartvigsen is also professor 2/Forsker 1 (Senior researcher) at The Helgeland Hospital Trust/Helgelandssykehuset HF (from 2023). In 2018-2022, he was professor at Department of Health and Nursing Science, Faculty of Health- and Sport Science, University of Agder (UiA) (part time) and affiliated with the Centre for e-health, UiA. Dr. Hartvigsen was in 2016–2017 professor at the Norwegian Centre for eHealth Research, University Hospital of North Norway (UNN) (part time). In 2000-2015 he was professor at the Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine (NST), University Hospital of North Norway (UNN) (part time). He holds an MSc and a PhD degree in Computer Science (Artificial Intelligence) from UiT. Prior to joining the Department of Computer Science at UiT, he was a research fellow at the Bodø Graduate School of Business, Norway (1987-89). From 1989, he has held different positions at UiT: assistant professor (1989-1991), associate professor (1991-1994) and professor (1994-). In 2021, Hartvigsen established the company Akademisk mentor AS where he is the general manager.

In 2005-2009 he was Vice Dean for research and education at the Faculty of Science, UiT. He has held several honorary posts at the Department of Computer Science, including Head of Department, Vice Head of Department, and Head of Education. He has been member of several boards and committees at the university, including deputy member of the board at UiT. In 2004–2006, he was chairman of the Norwegian Council for Computer Science. From 2010–2017, he was member of The National Committee for Research Ethics in Science and Technology (NENT). From 2005-2013, he served as board member of the Norwegian Society for Medical Informatics (FDH and later NorHIT). In 2007-2015, he was director and research manager of Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), one of Norway’s first centres for research-based innovation (SFI). 

He has supervised 90 master’s students (theses) and 16 PhD students. Dr. Hartvigsen is currently supervising/co-supervising 6 PhD students and 7 master’s students. Furthermore, he has supervised 7 postdocs (at UNN). Since 1992, he has been a member of more than 100 adjudication committees for faculty positions (Norway, Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands, Germany, and USA). He has acted as referee for several conferences, journals, and research councils.

Dr. Hartvigsen has been a member of several doctoral adjudication committees in Norway, Denmark, Sweden, and the Netherlands. He has participated in several international expert panels for evaluation of large applications with budgets of up to € 50 million in Sweden (VINNOVA) and Finland (Academy of Finland and TEKES). In 2020, Hartvigsen was a member of international evaluation panels for Horizon 2020-IMI2 (Innovative Medicines Initiative) and Health SC1-BHC-06-2020.

In recent years, Dr. Hartvigsen has been teaching courses on Telemedicine and eHealth Systems (MSc, PhD), Medical Informatics (MSc, PhD), Electronic Health Records (MSc), Software engineering (BSc), and How to do research / communicating research (PhD). In addition, he has been teaching/organising several special curriculum courses for PhD students. Hartvigsen has extensive experience from study administration from several universities, including planning and management of study programs and courses.

In 2021, Hartvigsen was awarded NOK 6.3 million from DIKU (the Directorate for Internationalization and Quality Development in Higher Education) to establish an experience-based master's in digital health services together with the health service in the Helgeland region.

Dr. Hartvigsen has received several grants from the Research Council of Norway (Tromsø Telemedicine Laboratory NOK 240 Mill. 2007-2014 (NOK 80 Mill. from RCN + NOK 160 Mill. from the partners); Context-sensitive systems for mobile communication in hospitals NOK 4,4 Mill. 2007-2010; DiPato - Distributed Electronic Patient Record NOK 1,5 Mill. 2000-2004; Global Distributed Diary NOK 3,3 Mill. 1996-2001), Helse Nord (Smartphones in Type-2 Diabetes Group Education Programs, NOK 2,8 mill. 2014-2017; Moving pre-surgical planning from the hospital to the patient at home through electronic collaboration (eTeam-Surgery) NOK 8,1 mill. 2013-2016; Impact of Experience Sharing on Type 2 Diabetes Self-Management, NOK 2,5 mill. 2011-2013; Self-help through a mobile ICT tool, NOK 2 mill. 2005-2008), Tromsø forskningsstiftelse (Mobile phone-based health information for people with diabetes, NOK 1,2 mill., 2011-2014), Regional Research Fund North-Norway (CADMOS – serious games for children with diabetes, NOK 3 mill, 2014-2016). Horizon 2020 (WARIFA 2021-2024, EURO 710.000). At UNN, Hartvigsen has contributed to several EU projects, including Renewing Health 2010–2013, FI-STAR 2013–2015 and HEIR 2020-2023. (1 € ≈ 10 NOK)

His research interests include various aspects of telemedicine and medical informatics, including electronic disease surveillance, self-help systems for people with chronic diseases, social media and mixed reality social computer games for people with chronic diseases, medical sensor systems, HCI for mobile systems, digital patient communication, context-sensitive communication, physical activity sensors, m-health applications for people with intellectual disability, telemedicine systems in private homes, and motivational mechanisms in e-health.

In 1994-95, he was on sabbatical leave at the University of Twente, Faculty of Computer Science, The Netherlands. In Fall 2006, he was on sabbatical leave at the Faculty of Medicine, Munich University of Technology and Department of Health Science and Technology, Aalborg University. In 2011-2012 he was visiting professor at the University of California Davis (September-December 2011 & April-July 2012). In 2017-2018 he was visiting professor at the Technical University of Valencia (UPV), Spain, in 2021-2022 visiting professor at Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, and in June 2022 visiting professor at Aalborg University, Denmark.

Hartvigsen has an extensive scientific production. Dr. Hartvigsen has written three books (“The Researcher’s Handbook”, “Computer Ethics” and “Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway” (English and Russian edition)) and more than 400 papers and reports on telemedicine, electronic disease surveillance, EHRs, self-help systems for people with chronic diseases, intelligent homes, dis­tributed applications, software agents, adaptive user interfaces, file systems, educa­tional software, knowledge-based systems and ethics. He has recorded more than 900 contributions in the Norwegian publication database Cristin.

Hartvigsen has established extensive cooperation with several outstanding international research groups in medical informatics. As a result, he has published scientific papers together with more than 150 researchers from several countries, including researchers at University of Washington, Seattle, USA; Illinois Institute of Technology, Chicago, USA; University of California, Davis, USA; University of Texas Health Science Center, Houston, USA; Columbia University, New York, USA; Johns Hopkins University, Baltimore, USA; Technische Universität München, Germany; Technical University of Valencia, Spain; University of Geneva, Switzerland; Aalborg University, Denmark; and Karolinska Institutet, Sweden.

Hartvigsen has been a member of Academia Borealis, Northern Norway Academy of Science since the Academy was founded in 2001. In 2016, he was elected as a member of NTVA, Norwegian Academy of Technological Sciences.

In 2014, he was awarded Forskerforbundet’s (Norwegian Association of Researchers) “hjernekraft pris” (Brainpower award) for his contribution within self-help systems for the treatment of people with diabetes.

Hartvigsen is presented in “Biographical Lexicon of Medical Informatics” (2015) and listed in “Who's Who in Ethics” (Global Ethics Observatory, unesco.org).

He has been invited as a speaker on telemedicine and eHealth in several countries, including Norway, Sweden, Denmark, Greenland, Germany, France, UK, Spain, Poland, Russia, Czech Republic, USA and Australia.

His h-index = 32 according to Google Scholar, i10-index = 75 and his publications have received over
5250 citations, of which more than 2800 since 2018.

Bilde av Løvold, Henrik Hillestad
Henrik Hillestad Løvold

Fields of interest

My main interest is the didactics of computer science, and I have a keen motivation to make good education for students within the field. I have experimented with module based flipped classroom with good experiences. I have also worked with digital teaching, in particular through continued education for science teachers in the upper secondary school.

I have publised scientifically within teamwork teaching in computer science, and have authored (and still working on) books in computer science.

Teaching

INF-1049: Introduction to scientific programming

INF-1400: Object oriented programming

Continued education for upper secondary science teachers

Education

BSc in Computer Science: Programming and Networks, UiO 2015

MSc in Computer Science: Technical and Scientific Applications, UiO 2017

Bilde av Dagenborg, Håvard Johansen
Håvard Dagenborg

Håvard D. Johansen teaches and researches computer security and privacy topics. His work in overlay networks received great acclaim in the research community providing a completely different way of approaching the problem of Byzantine fault tolerance. Johansen is currently focused on secure remote execution of code using Intel SGX, reactive information-flow policies, and energy-efficient blockchains based on Byzantine consensus. Johansen is a hands-on full-stack software developer. He has up-to-date expertise with modern software technologies like GO, TypeScript, iOS/Android platforms, and Docker. Dr. Johansen has also competence in machine learning, and interdisciplinary experiences in the medical, sports, and psychology domains.

Bilde av Årsand, Eirik
Årsand, Eirik

Professor in Cyber-Physical Systems, with focus on Health Technology at the Department of Computer Science at UiT The Arctic University of Norway

Bilde av Prasad, Dilip K.
Dilip K. Prasad

Dilip K. Prasad (IEEE Senior Member) is an associate professor at the Department of Computer Science, UiT The Arctic University of Norway. He received the Ph.D and B.Tech degree in Computer Science and Engineering from Nanyang Technological University, Singapore and Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, India, respectively. He was a senior research fellow at Nanyang Technological University, Singapore from 2015-2019 and research Fellow at National University of Singapore from 2012-2015. Prior to Ph.D., he has worked for 5 years with IBM, Infosys, Mediatek and Philips.He has been selected as a Fellow for Kauffman Global Scholarship in 2011, in which he was trained in entrepreneurship at Harvard University, MIT, Stanford University and the Kauffman Foundation. He has been awarded with Rolls-Royce Inventer Award in 2016. He has published 130+ internationally peer-reviewed research articles and patents. He is a co-founder of Bio-AI lab at UiT. Since 2019, he has secured ~21 million Euro research and innovation grant as a PI/co-PI from European Union, Research Council of Norway. His research interest in sustainable AI, Scalable AI, Interpretable AI and application of AI for life sciences. He is a co-author of the book titled "Interpretability in Deep Learning", Springer, 2023.