Fordypning i markedsføring

På andre semester skal studentene på mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked velge blant to fordypninger:  Markedsføring eller innovasjonsledelse. Valg av fordypning gjøres i studentweb.

 

Markedsføring

Fordypning i markedsføring vil gi deg ferdighetene til å utvikle markedsføringsstrategier og kompetansen til å lede strategiske prosesser i organisasjoner. Dette gjør deg i stand til å forme fremtidsrettede bedrifter som skaper verdi for kundene og holder seg lønnsomme selv når markedene er i kontinuerlig endring. Du vil blant annet lære om markedsstrategi, tjenestemarkedsføring og internasjonal markedsføring.

 

1. semester
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring (10 sp)
BED-3111 Sustainable innovation (10 stp)
BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder
2. semester
BED-3XXX Tjeneste- og relasjonsmarkedsføring (10 stp)
Valgemne (10 stp)  
Valgemne (10 stp)
3.semester      

BED-3077 International Marketing (10 sp)

BED-30XX Forskningsmetoder og utformin av mastergradsprosjekt 10 sp)
Valgemne (10 stp)
4. semester
BED-3902 Masteroppgave i ledelse, innovasjon og marked

Studentene kan velge mellom følgende valgemner:

Valgemner vår (2.semester)  

Valgemner høst (3.semester):                                                                                              

  • BED-30XX Sustainable Arctic Marketing (10 sp)
  • BED-30XX Forretningsutvikling (10 stp)

 

 

Page administrator: Tore Kanck-Jørgensen
Last updated: 16.05.2024