Emnekombinasjon for studieretning Vann- og avløpsteknologi

Semester  5 studiepoeng  5 studiepoeng  5 studiepoeng
1. semester    BYG-3802 Heat and mass transfer END-3604 Structural analysis in engineering MAT-3801 Numerical methods
BYG-3801 Strømningslære BYG-3600 Bygningsmateriallære BYG-3601 Innemiljø
2. semester

BYG-3609 Vann og avløps transportsystemer BYG-3608 Water supply system engineering

BYG-3606 VVS- og energiteknikk

TEK-3501 Innovation and economy
3. semester

BYG-3610 Analysis of water quality parameters TEK-3500 Innovation and management BYG-3611 Forskningsmetoder
BYG-3613 Centralized wastewater treatment system

BYG-3612 Decentralized/Onsite wastewater treatment 
4. semester BYG-3900 Masteroppgave
Page administrator: Jailyn Novela Ludvigsen
created: 24.01.2024