Studieretning:

Nordisk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum
Studieretning:

Nordisk

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Med nordisk som fag i lektorutdanningen kan du kombinere din interesse for språk, tekst og litteratur med læreryrket. Norsk er ett av de viktigste fagene i skolen, og som lektor i norsk vil du få en sentral rolle i den faglige utviklingen hos elevene. Jobbmulighetene er gode!

Questions about the study

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg
Line Nilsen Sandanger

Student Adviser (Team Exam)


Norsk er det største faget i skolen og det vil derfor alltid være behov for norsklærere. Med nordisk som masterfag på lektorutdanningen vil du derfor være etterspurt på skoler i hele landet. Nordisk er et spennende og variert fag. Du får kunnskaper om norsk språk i alle varianter fra middelalderens norrønt til moderne norsk ungdomsspråk og om litteratur fra Njåls saga til Naiv. Super. Studiet gir deg også innsikt i sider ved norsk og nordisk kultur du ikke visste eksisterte!

Lektorprogrammet er et innholdsrikt og veldig variert studium, det gir deg faglig fordypning i to disiplinfag og i profesjonsfag samt praksiserfaring. Alle fagene som inngår i lektorutdanninga er forsknings- og erfaringsbaserte, og det gir deg de beste forutsetningene for å lykkes i arbeidslivet. Lektorutdanningen gir undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Med nordisk som studieretningsfag (fag 1), kan du velge nordsamisk (på morsmålsnivå), russisk, spansk, engelsk, historie, matematikk, religionsvitenskap, sosiologi eller samfunnsfag som fag 2.

For detaljert oppbygging av studieretning nordisk og hvilke fag du kan kombinere nordisk som masterfag med, se studieplan/fagplan nedenfor.Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg nye perspektiver, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.
Dette studiet anbefaler og tilrettelegger for utveksling i syvende semester.

Vi anbefaler spesielt disse lærerstedene:

Aarhus Universitet

Stockholms Universitet

Háskóli Íslands

Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets nettsider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt masterfag.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Institute Country
University of Copenhagen Danmark
University of Huelva Spania
Bilde av Auklend, Morten
Auklend, Morten

Lecturer and researcher at the department of Nordic linguistics and literature

Bilde av Vangsnes, Øystein Alexander
Vangsnes, Øystein Alexander

I’m Professor of Scandinavian Linguistics at UiT The Arctic University of Norway & Professor II at Western Norway University of Applied Sciences. My PhD dissertation from 2000 (U of Bergen) dealt with noun phrase syntax across Scandinavian: two decades later I have a rather prolific research profile which includes bilingualism, multilectalism, literacy, language revitalization (Sámi in particular), language planning etc. I am the PI of the project Multilectal Literacy in Education, funded by the Research Council of Norway (2020–2025). As of January 2024 I am one of nine PIs in C-LaBL (Center for Language, Brain and Learning) from January 2024.