Partnerinstitusjon:
Aarhus University

Danmark

Aarhus University

Danmark

Om Aarhus University

Aarhus University (AU) ble grunnlagt i 1928 og er blandt top ti på listen over de beste universiteter opprettet de siste 100 år.

Universitet har 8000 ansatte og 40000 studenter.

AU har campus i tre byer; Aarhus, København og Herning, og forskningsaktivitet 17 forskjellige steder i Danmark, Grønland og på Tenerife.

Antall utvekslingsplasser

Gjennom ERASMUS+-avtaler har:

- Institutt for lærerutdanning pedagogikk: 1 utvekslingsplass for studenter og 1 for faglig ansatte,

- Institutt for klinisk odontologi: 1 (odontologi) + 2 (tannpleie) utvekslingsplasser for studenter og 1 (tannpleie) for faglig ansatte,

- Intitutt for arktisk og marin biologi: 2 utvekslingsplasser for studenter,

- Det helsevitenskapelige fakultet: 6 (medisin) utvekslingsplasser for studenter.

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

 

Det juridiske fakultet,

Det helsevitenskapelige fakultet,

Institutt for psykologi,

Institutt for samfunnsvitenskap,

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier,
Institutt for språk og kultur,
Norges fiskerihøgskole,

Fakultet for naturvitenskap og teknologi,

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Høyere utdanning fra Danmark godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Universitetet i Aarhus har en informasjonsside for studenter som søker bolig. Siden finner du her.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 27 study programmes