Partnerinstitusjon:
University of Innsbruck

Østerrike

University of Innsbruck

Østerrike

Om University of Innsbruck

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for fysikk og teknologi har 3 utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 5 study programmes