Partnerinstitusjon:
Oulu University of Applied Sciences

Finland

Oulu University of Applied Sciences

Finland

Om Oulu University of Applied Sciences

Oulu University of Applied Sciences (OAMK) ble grunnlagt i 1996. Universitetet har 580 ansatte og 9 000 studenter fordelt på de fire campusene Kotkantie, Kontinkangas, Oulainen og Teuvo Pakkalan.

Antall utvekslingsplasser

Gjennom ERASMUS+avtaler har:

- Handelshøgskolen i Tromsø: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.

- Institutt for helse- og omsorgsfag: 2 (sykepleie) + 2 (fysioterapi) utvekslingsplasser for studenter.

Musikkonservatoriet har også utvekslingsplasser for studenter.

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det også utvekslingsplasser for studenter ved:

 

- Institutt for helse- og omsorgsfag.


For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957


Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes