Partnerinstitusjon:
University of Bonn

Tyskland

University of Bonn

Tyskland

Om University of Bonn

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn er oppkalt etter den prøysiske kong Fredrik Wilhelm III og ble etablert i 1818. Skolen har i 2018 38000 studenter og 6500 ansatte fordelt på 7 fakulteter; katolsk teologi, protestantisk teologi, jus og økonomi, medisin, humaniora, realfag og naturfag, jordbruk. Avtalen mellom UiT og University of Bonn gjelder for språk og kultur og geologi.

For informasjon om studietilbudet innenfor geologi, se Tilleggsinformasjon.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

University of Bonn er på Lånekassens liste over utvalgte lærersteder som kan gi rett til tilleggsstipend. https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Hvor-mye/Stotte-til-skolepenger/skolepenger-utenfor-norden/Tilleggsstipend/

 

Antall utvekslingsplasser og fagområder

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med University of Bonn, med utvekslingsplasser innenfor flere studieprogrammer.

Blant annet har:

Fakultet for naturvitenskap og teknologi: 2 studentplasser (geologi)

Institutt for språk og kultur: 2 studentplasser

Informasjon om kurstilbud, søknadsprosedyrer og annet fra Institute of Geosciences:

https://www.geowissenschaften.uni-bonn.de/de/internationales-1/bewerbungen-aus-dem-ausland

https://www.geowissenschaften.uni-bonn.de/de/internationales-1?set_language=en

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes