Partnerinstitusjon:
Friedrich Schiller University of Jena

Tyskland

Friedrich Schiller University of Jena

Tyskland

Om Friedrich Schiller University of Jena

Universitetet ligger i byen Jena i Thüringen i tidligere Øst-Tyskland. Skolen har røtter tilbake til 1548 og fikk privilegium som universitet i 1558. 22000 studenter og 8000 ansatte fordelt på ti fakultet har tilhold på dette studiestedet som forbindes med Goethe, Schiller, Hegel m.fl. tyske diktere, tenkere og vitenskapsfolk.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med Friedrich Schiller University of Jena, med utvekslingsplasser innenfor flere studieprogrammer. Blant annet har:

Institutt for geovitenskap: 2 studentplasser

Institutt for psykologi: 2 studentplasser

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes