Partnerinstitusjon:
University of Applied Sciences Mittweida

Tyskland

University of Applied Sciences Mittweida

Tyskland

Om University of Applied Sciences Mittweida

Høgskolen I Mittweida ligger i delstaten Sachserland og har en 150 år lang historie. Den ble etablert som privat skole for mekaniske ingeniører og opparbeidet seg et godt nasjonalt rykte gjennom forrige århundre. I dag har skolen nærmere 7000 studenter fordelt på fem fakulteter.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for reiseliv og nordlige studier har 2 studentplasser.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid har også utvekslingsplasser ved lærestedet.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes