Partnerinstitusjon:
Klaipeda University

Litauen

Klaipeda University

Litauen

Om Klaipeda University

Klaipëda University (KU) ble grunnlagt i 1991. KU har fem fakulteter, 4 500 studenter og 700 akademisk ansatte og er lokalisert i Klaipëda, Litauen.

Utvekslingsplasser

Følgende institutter har har utvekslingsplasser for studenter:

- Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

- Institutt for språk og kultur.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes