Partnerinstitusjon:
Toyo University

Japan

Toyo University

Japan

Om Toyo University

Toyo University (TD) ble grunnlagt i 1887 av filosofen Inoue Enryo. Universitetet har 30 500 studenter fordelt på totalt sju campus hvorav hoved-campus er lokalisert i Tokyo.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 study programmes