Partnerinstitusjon:
Johannes Gutenberg University of Mainz

Tyskland

Johannes Gutenberg University of Mainz

Tyskland

Om Johannes Gutenberg University of Mainz

Johannes Gutenberg University of Mainz (JGM) ble grunnlagt i 1477 og re-etablert i 1946. Med sine 32 000 studenter og 4 400 ansatte akademikere er JGM et av de største universitetene i Tyskland og nesten alle dets institusjoner finnes i ett campus.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for språk og kultur har 2 (språkfag) + 2 (statsvitenskap) utvekslingsplasser for studenter.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Johannes Gutenberh Univeristy Mainz tilbyr få emner på engelsk. Siden de fleste emner undervises på tysk, anbefales det tyskkunnskaper på minimum B1-nivå ved utveksling til dette universitetet. Universitetet tilbyr språkkurs i tysk til utvekslingsstudenter.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes