Partnerinstitusjon:
Adam Mickiewicz University in Poznan

Polen

Adam Mickiewicz University in Poznan

Polen

Om Adam Mickiewicz University in Poznan

Adam Mickiewicz University in Poznan (UiAMwP) ble grunnlagt i 1919 men kan spore sine røtter tilbake til 1518. Universitetet, som er rangert som et av de beste i Polen, har mer enn 40 000 studenter og 15 fakulteter. Campus befinner seg i Poznan, Polen.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med Adam Mickiewicz in Poznan, med utvekslingsplasser innenfor flere studieprogrammer. Blant annet har:

Institutt for språk og kultur: 3 studentplasser

Institutt for geovitenskap: 2 studentplasser

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes