Partnerinstitusjon:
University of Chemistry and Technology Prague

Tsjekkia

University of Chemistry and Technology Prague

Tsjekkia

Om University of Chemistry and Technology Prague

University of Chemistry and Technology Prague ble etablert i 1952 og ble etter fusjoner til det som i senere ble Universitetet for kjemi og teknologi, det største i sitt slag i Tsjekkia og også et av de ledende forskningsbaserte universiteter i kjemi i Sentral-Europa. Universitetet tar imot ca. 3600 studenter hvert år.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Blant annet har:

Institutt for kjemi: 2 studentplasser

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi: 3 studentplasser

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 study programmes