Partnerinstitusjon:
Iceland University of the Arts

Island

Iceland University of the Arts

Island

Om Iceland University of the Arts

Iceland Academy of the Art (LHI) ble grunnlagt i 1998 ved fusjon av Iceland Drama School og Reykjavik Arts School. LHI er den eneste institusjonen på Island som tilbyr utdanning på universitetsnivå innen kunst. Universitetet har omtrent 460 studenter og 96 ansatte og er lokalisert i Reykjavik.

Utvekslingsplasser

Kunstakademiet har utvekslingsplasser for studenter og faglig ansatte.
Musikkonservatoriet har 1 utvekslingsplass for studenter og 1 for faglig ansatte.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes