Partnerinstitusjon:
University Savoie Mont Blanc

Frankrike

University Savoie Mont Blanc

Frankrike

Om University Savoie Mont Blanc

University of the Savoie, Chambéry/University Savoie Mont Blanc (UdS) ble opprettet i 1979 ved fusjon av flere institusjoner grunnlagt i 1960- og 1970-årene. Universitetet har 14 000 studenter fordelt på tre campuser ved Annecy og Chambéry, i Haute-Savoie/Savoie, Frankrike.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for reiseliv og nordlige studier har 3 utvekslingsplasser for studenter.

Handelshøgskolen i Tromsø har også utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes