Partnerinstitusjon:
University of Szeged

Ungarn

University of Szeged

Ungarn

Om University of Szeged

Szeged Tudományegyetem ligger lengst sør i Ungarn og har røtter tilbake til 1581 da Akademiet i Cluj ble opprettet av Istvan Bathory, prinsen av Transylvania og konge av Polen storhertug av Litauen. Etter flere fusjoner på åtti- og nittitallet, fikk universitetet tilbake navnet Szeged, og i 2010 ble det godkjent som forskningsbasert institusjon og «university of excellence» i 2012. I 2018 har institusjonen 21000 studenter og 2100 faglig ansatte fordelt på 12 fakulteter og et lærerutdanningssenter.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med University of Szeged med utvekslingsplasser innenfor flere studieprogrammer. Blant annet har:

Institutt for samfunnsvitenskap: 5 studentplasser

Institutt for kjemi: 2 studentplasser

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 study programmes