Partnerinstitusjon:
Thomas More University of Applied Sciences

Belgia

Thomas More University of Applied Sciences

Belgia

Om Thomas More University of Applied Sciences

Thomas More (THOMASMORE) er navngitt etter den engelske humanisten, forskeren og forfatteren. Universitetet er den største høgskolen i Flandern med 15 500 studenter og 11 campus spredt over sju steder som Mechelen, Lier, Turnhout, Antwerpen.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med Thomas More, med utvekslingsplasser innenfor flerer studieprogrammer.

Blant annet har:

Institutt for kjemi: 2 studentplasser

Institutt for teknologi og sikkerhet: 4 studentplasser

For nærmere opplysninger, kontakt UiT's internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 6 study programmes