Partnerinstitusjon:
Savonia University of Applied Sciences

Finland

Savonia University of Applied Sciences

Finland

Om Savonia University of Applied Sciences

Savonia University of Applied Sciences (SAVONIA) ble grunnlagt i 1992 ved fusjon av tidligere institusjoner, og kan spore sine røtter tilbake til 1884. SAVONIA har 6 000 studenter og 600 ansatte fordelt på campusene i Kupio, Varkaus og Iisalmi.

Musikkonservatoriet og

Institutt for helse- og omsorgsfag har utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes