Partnerinstitusjon:
University of Music Karlsruhe

Tyskland

University of Music Karlsruhe

Tyskland

Om University of Music Karlsruhe

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes

Musikkutøving - bachelor, 4 år

Musikkutøving - master, 2 år