Partnerinstitusjon:
University of Rouen Normandy

Frankrike

University of Rouen Normandy

Frankrike

Om University of Rouen Normandy

University of Rouen-Haute Normandie (UDRN) ble grunnlagt i 1966 og er medlem av gruppen Normandy University sammen med blant andre University of Caen og University of Havre. UDRN har 25 000 studenter og 2 500 ansatte fordelt på seks fakulteter og fem institutter.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for geovitenskap: 2 studentplasser

Det helsevitenskapelige fakultet: 3 studentplasser

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes