Partnerinstitusjon:
Woosong University

Sør-Korea

Woosong University

Sør-Korea

Om Woosong University

Woosong University (WU) ble opprettet i 1995 men kan spore sine røtter tilbake til 1954. I 2007 opprettet WU SolBridge International School of Business hvor all undervisning foregår på engelsk. Woosong University har 5 400 studenter og hoved-campus er lokalisert i Daejeon, Sør-Korea.

Antall utvekslingsplasser

Solbridge International School of Business og UiT har en Memorandum of Understanding-avtale med 2-4 utvekslingsplasser for studenter pr år. Mest aktuelt for studieprogrammer innen økonomi, administrasjon, ledelse, marked etc.

Karakterkrav

Krav til gjennomsnittskarakter: C, eller GPA 3.0/4.5 eller 3.0/4.0.

 

Krav til dokumentasjon på engelskkunnskaper

Karakterutskrift på engelsk fra Vgs med miniumskarakteren 4, Lærestedet gjennomfører et online intervju etter søknad og plasseringstest etter ankomst

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 9 study programmes