Partnerinstitusjon:
University of Montpellier

Frankrike

University of Montpellier

Frankrike

Om University of Montpellier

University of Montpellier I (UdMI) ble formelt etablert i 1289 av pave Nikolas IV. Det medisinske fakultetet ble imidlertid etablert allerede i 1220 og er det eldste medisinske fakultetet i verden som fortsatt eksisterer. University of Montpellier I og II ble i 2015 slått sammen til University of Montpellier som i dag har 47 000 studenter, hvorav 7 000 er internasjonale studenter, og 4 800 ansatte. Campus er lokalisert sentralt i Montpellier.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Det juridiske fakultet har 2 utvekslingsplasser for studenter.

Institutt for samfunnsvitenskap har 1 studentplass (statsvitenskap).

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Du må dokumentere språkkompetanse i fransk på minimum B2-nivå ved søknadstidspunktet til Universitetet i Montpellier.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 study programmes