Partnerinstitusjon:
University of Montpellier

Frankrike

University of Montpellier

Frankrike

Om University of Montpellier

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 study programmes

Rettsvitenskap - master, 5 år

Statsvitenskap - bachelor, 3 år

Statsvitenskap - master, 2 år