maarten-beerepoot.jpg
Photo: Arnfinn H. Steindal
maarten-beerepoot.jpg
Department of Chemistry maarten.beerepoot@uit.no +4777623103 Tromsø REALF C 306

Maarten Beerepoot


Senior Lecturer in Chemistry

Job description

Senior lecturer in Chemistry


 • Chołuj, Marta; Alam, MD Mehboob; Beerepoot, Maarten; Sitkiewicz, Sebastian P.; Matito, Eduard; Ruud, Kenneth; Zaleśny, Robert. Choosing Bad versus Worse: Predictions of Two-Photon-Absorption Strengths Based on Popular Density Functional Approximations. (fulltekst) Journal of Chemical Theory and Computation 2021; Volum 18. ISSN 1549-9618.s 1046 - 1060.s doi: 10.1021/acs.jctc.1c01056.
 • Dundas, Karen Oda Hjorth; Beerepoot, Maarten; Ringholm, Magnus; Reine, Simen Sommerfelt; Bast, Radovan; List, Nanna Holmgaard; Kongsted, Jacob; Ruud, Kenneth; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard. Harmonic Infrared and Raman Spectra in Molecular Environments Using the Polarizable Embedding Model. Journal of Chemical Theory and Computation 2021; Volum 17 (6). ISSN 1549-9618.s 3599 - 3617.s doi: 10.1021/acs.jctc.0c01323.
 • Huru, Hilja Lisa; Beerepoot, Maarten. Gruppelærerdagen – kvalitet fra første undervisningstime. Nordic Journal of STEM Education 2021; Volum 5 (1). ISSN 2535-4574.s doi: 10.5324/njsteme.v5i1.3936.
 • Alam, MD Mehboob; Beerepoot, Maarten; Ruud, Kenneth. A generalized few-state model for the first hyperpolarizability. Journal of Chemical Physics 2020; Volum 152. ISSN 0021-9606.s doi: 10.1063/5.0010231.
 • Johansen, Greta Kristine; Beerepoot, Maarten. På vei mot en kollegial tilnærming til undervisning – seminarundervisning og pedagogisk opplæring av stipendiater. Nordic Journal of STEM Education 2019; Volum 3 (1). ISSN 2535-4574.s 38 - 41.s doi: 10.5324/njsteme.v3i1.2992.
 • Beerepoot, Maarten; Alam, MD Mehboob; Bednarska, Joanna; Bartkowiak, Wojciech; Ruud, Kenneth; Zalesny, Robert. Benchmarking the Performance of Exchange-Correlation Functionals for Predicting Two-Photon Absorption Strengths. Journal of Chemical Theory and Computation 2018; Volum 14 (7). ISSN 1549-9618.s 3677 - 3685.s doi: 10.1021/acs.jctc.8b00245.
 • Alam, MD Mehboob; Beerepoot, Maarten; Ruud, Kenneth. Channel interference in multiphoton absorption. Journal of Chemical Physics 2017; Volum 146. ISSN 0021-9606.s 244116-1 - 244116-7.s doi: 10.1063/1.4990438.
 • Witzke, Sarah; List, Nanna Holmgaard; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Steinmann, Casper; Petersen, Michael; Beerepoot, Maarten; Kongsted, Jacob. An averaged polarizable potential for multiscale modeling in phospholipid membranes. Journal of Computational Chemistry 2017; Volum 38 (9). ISSN 0192-8651.s 601 - 611.s doi: 10.1002/jcc.24718.
 • Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud; List, Nanna Holmgaard; Kongsted, Jacob; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard. Averaged Solvent Embedding Potential Parameters for Multiscale Modeling of Molecular Properties. Journal of Chemical Theory and Computation 2016; Volum 12 (4). ISSN 1549-9618.s 1684 - 1695.s doi: 10.1021/acs.jctc.5b01000.
 • Di Remigio, Roberto; Beerepoot, Maarten; Cornaton, Yann; Ringholm, Magnus; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Ruud, Kenneth; Frediani, Luca. Open-ended formulation of self-consistent field response theory with the polarizable continuum model for solvation. (data) (fulltekst) Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016; Volum 19. ISSN 1463-9076.s 366 - 379.s doi: 10.1039/C6CP06814F.
 • Steindal, Arnfinn Hykkerud; Beerepoot, Maarten; Ringholm, Magnus; List, Nanna Holmgaard; Ruud, Kenneth; Kongsted, Jacob; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard. Open-ended response theory with polarizable embedding: multiphoton absorption in biomolecular systems. (data) (fulltekst) Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016; Volum 18 (40). ISSN 1463-9076.s 28339 - 28352.s doi: 10.1039/c6cp05297e.
 • Schwabe, Tobias; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob. Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2015; Volum 17 (4). ISSN 1463-9076.s 2582 - 2588.s doi: 10.1039/c4cp04524f.
 • Pikulska, Anna; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Beerepoot, Maarten; Pecul, Magdalena. Electronic circular dichroism of fluorescent proteins: A computational study. Journal of Physical Chemistry B 2015; Volum 119 (8). ISSN 1520-6106.s 3377 - 3386.s doi: 10.1021/jp511199g.
 • Friese, Daniel Henrik; Beerepoot, Maarten; Ringholm, Magnus; Ruud, Kenneth. Open-ended recursive approach for the calculation of multiphoton absorption matrix elements. Journal of Chemical Theory and Computation 2015; Volum 11 (3). ISSN 1549-9618.s 1129 - 1144.s doi: 10.1021/ct501113y.
 • List, Nanna Holmgaard; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Gao, Bin; Ruud, Kenneth; Jensen, Hans Jørgen Aagaard; Kongsted, Jacob. Molecular quantum mechanical gradients within the polarizable embedding approach-Application to the internal vibrational Stark shift of acetophenone. Journal of Chemical Physics 2015; Volum 142 (3). ISSN 0021-9606.s 034119 - .s doi: 10.1063/1.4905909.
 • Beerepoot, Maarten; Friese, Daniel Henrik; List, Nanna Holmgaard; Kongsted, Jacob; Ruud, Kenneth. Benchmarking two-photon absorption cross sections: performance of CC2 and CAM-B3LYP. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2015; Volum 17 (29). ISSN 1463-9076.s 19306 - 19314.s doi: 10.1039/c5cp03241e.
 • Beerepoot, Maarten; Friese, Daniel Henrik; Ruud, Kenneth. Intermolecular charge transfer enhances two-photon absorption in yellow fluorescent protein. (fulltekst) Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2014; Volum 16 (13). ISSN 1463-9076.s 5958 - 5964.s doi: 10.1039/c3cp55205e.
 • Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Ruud, Kenneth; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob. Convergence of environment polarization effects in multiscale modeling of excitation energies. Computational and Theoretical Chemistry 2014; Volum 1040-1041. ISSN 2210-271X.s 304 - 311.s doi: 10.1016/j.comptc.2014.03.022.
 • Friese, Daniel Henrik; Beerepoot, Maarten; Ruud, Kenneth. Rotational averaging of multiphoton absorption cross sections. Journal of Chemical Physics 2014; Volum 141 (20). ISSN 0021-9606.s doi: 10.1063/1.4901563.
 • Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud; Kongsted, Jacob; Brandsdal, Bjørn Olav; Frediani, Luca; Ruud, Kenneth; Olsen, Jóqvan Magnus Haugaard. A polarizable embedding DFT study of one-photon absorption in fluorescent proteins. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2013; Volum 15 (13). ISSN 1463-9076.s 4735 - 4743.s doi: 10.1039/c3cp44659j.
 • Beerepoot, Maarten; Coucheron, David Andre. Økt motivasjon, oppmerksomhet og læringsutbytte gjennom pollbasert undervisning på nett. Nettverk for lektorer ved NT-fak 2021-10-27 - 2021-10-27 2021.
 • Beerepoot, Maarten; Coucheron, David Andre. Økt motivasjon, oppmerksomhet og læringsutbytte gjennom pollbasert undervisning på nett. Webinarfestivalen 2021-11-24 - 2021-11-24 2021.
 • Beerepoot, Maarten. Digitale tester i undervisning og vurdering. Nettverk for lektorer ved NT-fak 2020-11-18 - 2020-11-18 2020.
 • Beerepoot, Maarten; Johansen, Greta Kristine. Evaluering av gruppeundervisning. Gruppelærerdagen 2020-01-15 - 2020-01-15 2020.
 • Beerepoot, Maarten. Digital undervisning i den nye normalen. Dikus seminar om digitale læringsressursen. Hva er den nye normalen? 2020-10-28 - 2020-10-29 2020.
 • Beerepoot, Maarten. Derfor kommer vi til å fortsette med digital undervisning.. Webinarfestivalen 2020-11-24 - 2020-11-25 2020.
 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. European Summerschool in Quantum Chemistry 2019-09-08 - 2019-09-21 2019.
 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. 10th Triennial Congress of the International Society for Theoretical Chemical Physics 2019-07-11 - 2019-07-17 2019.
 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. 17th International Conference on Chiroptical Spectroscopy 2019-06-23 - 2019-06-27 2019.
 • Eikås, Karolina Solheimslid; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav. Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides. Chirality in Industry: Integrated Solutions for Vibrational Circular Dichroism 2019-04-23 - 2019-04-26 2019.
 • Beerepoot, Maarten. Hvordan kan vi få stipendiatene til å benytte seg av nyttige tilbud? Erfaringer fra PhD-skole i kjemi. Nasjonalt seminar om UH-bibliotekens ph.d.-støtte (sammendrag) 2019-04-10 - 2019-04-11 2019.
 • Beerepoot, Maarten. Phd – oppfølging, ivaretakelse, veiledning. HMS leder og verneombud seminar 2019 2019-04-03 - 2019-04-03 2019.
 • Johansen, Greta Kristine; Beerepoot, Maarten. På vei mot en kollegial tilnærming til undervisning – seminarundervisning og pedagogisk opplæring av stipendiater. MNT-konferanse 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.
 • Beerepoot, Maarten. Organizing PhD training in a local PhD school. Seminar for PhD supervisors 2019-02-20 - 2019.
 • Schwabe, Tobias; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob. Erratum: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP (Physical Chemistry Chemical Physics (2015) 17 (2582-2588)). Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016; Volum 18 (2). ISSN 1463-9076.s 1349 - 1349.s doi: 10.1039/c5cp90225h.
 • Schwabe, Tobias; Beerepoot, Maarten; Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob. Correction: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016; Volum 18 (2). ISSN 1463-9076.s 1349 - 1349.s doi: 10.1039/C4CP04524F.
 • Os, Vibeke; Beerepoot, Maarten. Bruker selvlysende protein for å bekrefte datamodell. (fulltekst) Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.
 • Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten. Verdens minste billøp. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Beerepoot, Maarten. Calculating molecular properties in realistic environments. 2016 ISBN 978-82-8236-215-3.
 • Beerepoot, Maarten. Multiphoton absorption strengths with TDDFT: accurate of not?. Annual meeting of the Theoretical Chemistry division of the Norwegian Chemical Society 2015-06-29 - 2015.
 • Beerepoot, Maarten. Calculating Multiphoton Absorption. Annual meeting of Biostruct, the Norwegian graduate school in Structural Biology 2015-08-29 - 2015.
 • Beerepoot, Maarten. Accurate QM/MM made cheaper: a hybrid approach to calculate polarizable embedding potentials. Annual meeting of the Norwegian Chemical Society 2014-10-29 - 2014.
 • Friese, Daniel Henrik; Beerepoot, Maarten; Ringholm, Magnus; Ruud, Kenneth. Multiphoton absorption calculation using an open-ended response theory approach - Going beyond one- and two-photon absorption. Symposium for Theoretical Chemistry 2014 2014-09-14 - 2014-09-18 2014.
 • Beerepoot, Maarten. Calculating absorption properties of fluorescent proteins. Annual meeting of Biostruct, the Norwegian graduate school in Structural Biology 2013-08-30 - 2013.
 • Beerepoot, Maarten; Brandsdal, Bjørn Olav; Ruud, Kenneth; Steindal, Arnfinn Hykkerud. Nobelprisen i kjemi 2013. Kjemi 2013; Volum 73 (6). ISSN 0023-1983.s 18 - 20.
 • Brandsdal, Bjørn Olav; Ruud, Kenneth; Beerepoot, Maarten; Steindal, Arnfinn Hykkerud. Datamodellering i kjemi og biologi, en selvmotsigelse?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 43 - 43.
 • Beerepoot, Maarten. Linear and non-linear absorption in fluorescent proteins: A combined quantum mechanics/molecular mechanics study. Annual meeting of the Theoretical Chemistry division of the Norwegian Chemical Society 2012-06-12 - 2012.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Formative and summative assessment in STEM education

  Pedagogical training for teaching assistants and PhD students

  Teaching

  KJE-1001 Introduction to chemistry and chemical biology (2016-2021)

  KJE-1004 Introduction to inorganic chemistry (2016-2018)

  KJE-1005 Physical chemistry (2013-2017)

  NTF-8001 Present your science (2019-2021)

  SVF-8600 Philosophy of Science and Ethics (2019-2021)

  Teaching and Learning in Higher Education (2020-2021)

  Teaching Assistant Day at the Faculty of Science and Technology  CV

  MSc (2012) and MA (2010) at Leiden University (The Netherlands)

  PhD (2016) at UiT The Arctic University of Norway

  Merited teacher (2020) at UiT The Arctic University of Norway


  REALF C 306

  Click for bigger map