Bilde av Schille-Rognmo, Marthe
Bilde av Schille-Rognmo, Marthe
Nursing and Further Education in Narvik marthe.rognmo@uit.no +4776966107 97665582 You can find me here

Marthe Schille-Rognmo


Assistant professor and phd-candidate IHO Narvik

Job description

Nurse educator/PhD student, Institute of Health and Care Sciences Narvik


 • Ger Wackers, Marthe Schille-Rognmo :
  Capturing minds: Towards a methods critique of questionnaire-based mental health surveys
  Theory & psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Marthe Schille-Rognmo :
  Uforløst om samtidsdiagnose
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2018
 • Marthe Schille-Rognmo :
  Ungdata: mellom objektivt kartleggingsverktøy og produsent av medikaliserte helsebilder
  2018
 • Marthe Schille-Rognmo, Ger Wackers :
  Check here if you are mad, bad or sad: dlTC-surveys and their consequences.
  2018
 • Marthe Schille-Rognmo :
  Generasjonsdiagnosen: hvor sann er sannheten om de deprimerte tenåringsjentene?
  Rusfag : artikkelsamling fra Regionale kompetansesentre rus 2018
 • Marthe Schille-Rognmo :
  Generasjonsdiagnosen: hvor sann er sannheten om de deprimerte tenåringsjentene?
  Forebygging.no 2017
 • Marthe Schille-Rognmo :
  Læreplan Ferdighetslaboratoriet 2017
  2017
 • Marthe Schille-Rognmo :
  Erfaringer med Canvas:en presentasjon av gledene og frustrasjonene til en helt vanlig fagansatt
  2017
 • Marthe Schille-Rognmo :
  UNGDATA, mental health and gender differences.
  2017
 • Marthe Schille-Rognmo :
  Ungdata, mental health and gender differences. A study of gendered mental health re-enactments in Ungdata’s dLTC youth surveys
  UiT Norges arktiske universitet 2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  STS, Ungdata, Knowledge production, Psychometrics, Mental health