Master thesis – Department of Chemistry

Master thesis – Department of Chemistry


Biomolekylær og strukturkjemi / Biomolecular and Structural Chemistry
Karakterisering av enzymer i Ectoine biosynteseveien. Ingar Leiros
Projects related to proteins involved in disease; protein kinases Richard Alan Engh
Studier av molekyl mekanismen til enzymer som gjør bakterier resistent mot penicillin antibiotika Hanna-Kirsti Schrøder Leiros
Unraveling the specificity mystery of a HNH like nuclease from a Svalbard intertidal metagenome Atle Noralf Larsen
Utvikling av enzymer med unike egenskaper for bioteknologisk eller industrielt bruk Atle Noralf Larsen
Kjemisk syntese og analyse / Chemical Synthesis and Analysis
Antimicrobial peptides as mechanistic probes John Sigurd Mjøen Svendsen
Biofokusert kjemoprospektering: Syntese av diversitets-orienterte kjemiske bibliotek for diccovery av nye bioaktive forbindelser Jørn H Hansen
Cold-isotope labeled antimicrobial peptides – membrane interaction studies John Sigurd Mjøen Svendsen
Design and synthesis of antibiotic resistance breakers Annette Bayer / Hanna-Kirsti Schrøder Leiros
Heme Analogue Catalysts for Group Transfer Chemistry - Ruthenium and Osmium Corroles Abhik Ghosh
Isocorroles - Novel Hybrid Ligands for Bioimaging and Photodynamic Therapy Abhik Ghosh
Kobber-katalysert jodinering som merkingsreaksjon for anvendelser innen spect bildediagnostikk Jørn H Hansen
Modifisering av antibiotika og hjelpestoffer med "klikk-kjemi" Marius Myreng Haugland
Multidimensional structure-activity relationship for antimicrobial peptides John Sigurd Mjøen Svendsen
Syntese og studier av egenskaper til modifisert kryptofan-A for sensitiv metan-deteksjon Jørn H Hansen
Syntese og studier av nye antifouling-forbindelser Jørn H Hansen
Teoretisk og beregningsbasert kjemi / Theoretical and Computational Chemistry
Design and application of catalytic systems for sustainable CO2 conversion Annette Bayer / Kathrin Helen Hopmann