Survey of Living Conditions in the Arctic ( SLiCA)

Survey of Living Conditions in the Arctic ( SLiCA)

Survey of Living Conditions in the Arctic: Inuit, Saami and the Indigenous Peoples of Chukotka (SLiCA)/Levekårsundersøkelse i Arktis: Inuitter, samer og urbefolkningen i Tjukotka (SLiCA)

Undersøkelsen er et internasjonalt forskningsprosjekt på levekår blant urfolk i Arktis. Forskere og urfolk fra syv land har hjulpet til med å utforme spørsmålene og overvåker prosjektet.

Spørsmålet arktiske forskere stilte vedrørende levekår til urfolk i nordområdene var hvordan de siste tiårenes hastige sosiale, politiske, økonomske og miljømessige endringer påvirket urfolks levekår i det sirkumpolare området.

SLiCA er en studie der nordområdenes spesifikke utfordringer belyses gjennom komparative studier lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Studien vil fremme forskning og kunnskap om levekår og helse gjennom utviklingen av en internasjonal komparativ kvantitativ database, designet for å reflektere likheter og ulikheter i den Arktiske regionen.

 

Formål

Målet med spørreundersøkelsen var å beskrive helsesituasjonen og andre aspekter ved levekårene til arktiske urfolk. Disse forhold skulle blant annet sees i sammenheng med språk, tradisjon og ressursbruk.

 

Datadesign og metode

Datainnsamling er gjort i perioden 2002 – 2008. Hovedmetoden i SLiCA har vært spørreskjemabaserte ansikt-til-ansiktintervjuer.

Studien er en tversnittstudie. Personer fra 16 år og oppover boende i tradisjonelle urfolksområder i:

  • Grønland
  • Alaska
  • Canada
  • Russland
  • Sverige
  • Norge

 

SLICA.jpg

  

 

Les mer


Vedlegg :Page administrator: Ann Ragnhild Broderstad
Last updated: 10.08.2020 10:52