Survey of Living Conditions in the Arctic ( SLiCA)

For forskere

SLiCA var et prosjekt tilknyttet Arktisk råds arbeidsgruppe for bærekraftig utvikling (SDWG). Prosjektet har hatt en bred internasjonal organisering og forankring. SLiCA ble ledet av en internasjonal styringsgruppe bestående av:

  • Ann Ragnhild Broderstad, Universitetet i Tromsø
  • Gerard Duhaime, Universitet Laval, Canada
  • Hugh Beach, Institutt for antropologi og etnologi, Uppsala Universtet, Sverige
  • Larissa Abruitina, RAIPON, Russland
  • Birger Poppel, Ilisimatusarfik, Universitet på Grønland. Prosjektleder for SLiCAs internasjonale gruppe
  • Jack Kruse, ISER, Universitet i Anchorage, Alaska, USA (programdirektør)

 

Utvalg og datainnsamling

Totalt ble ca 8000 personer intervjuet i de Arktiske utvalgsområdene. Kontakt med deltakerne i Norge ble opprettet via nøkkelinformanter. Nøkkelinformanter er personer som har konkret og detaljert kunnskap om et lokalsamfunn. I Finnmark har en i tillegg til å benytte nøkkelinformanter, trukket ut tilfeldige utvalgte respondenter fra SAMINOR-registeret.

Intervjuer er gjennomført i følgende kommuner: Røros, Snåsa, Grane, Hattfjelldal, Tysfjord, Lavangen, Gratangen, Narvik, Evenes, Skånland, Kåfjord, Kautokeino, Karasjok og Nesseby.

På Grønland ble et sannsynlighetsutvalg fra folkeregister trukket, da over 90% av befolkningen er inuitter. Sansynlighetsutvalg ble også brukt i Alaska basert på geografisk bosetning, i tillegg til nøkkelinformanter. I Canada ble tidligere folketellingsdata brukt, hvor deltakere hadde oppgitt sin urfolkstilhørighet. I Sverige ble Sametinget valgmanntall og et tidligere etablert forskningsmanntall, lagt til grunn.  I Russland, Chukotka, ble manntallet for urfolkgrupper i bestemte geografiske områder brukt. I tillegg ble nøkkelpersoner brukt til verifiserer urfolkstilhørighet.

 

Rekruttering i Norge

Mesteparten av data ble samla inn i perioden juni 2006–juni 2008. En mindre andel ble innsamla i 2003.I Finnmark ble et tilfeldig utvalg av dem som hadde deltatt i SAMINOR 1-undersøkelsen trukket ut. Dette var bare mulig å gjøre i Finnmark. I Troms og sørover brukte vi snøballmetoden. Et snøballutvalg blir generert på den måten at deltakerne i studien henviser forskerne videre til personer i sitt nettverk. På denne måten vokser datagrunnlaget som en rullende snøball.

Deltakelse

Aldersgrupper

Antall inviterte

Antall deltakere

Prosent deltakelse

16–87

788

445

56.5

Hva er undersøkt?

Et omfangsrikt spørreskjema på 65 sider ble brukt. Spørreskjemaet hadde følgende temaer: Familien, bakgrunn (blant annet språkbakgrunn og -ferdigheter), arbeid og tradisjonelle aktiviteter, helse, bolig og levestandard, aktiviteter, verdier, religion og åndelighet, lokalsamfunn og miljø.


Vedlegg :

Ved ønske om tilgang til data fra SLiCA prosjektet, kontaktes prosjektleder og forsker

 Ann Ragnhild BroderstadPage administrator: Ann Ragnhild Broderstad
Last updated: 16.12.2021 14:26