Illustrasjonsbilde

Fakta

Fakta Norsk flagg

UB leverer tal til Nasjonalbiblioteket (NB) sin statistikk for fag- og forskingsbibliotek, og til UiT sin statistikkportal. Statistikken til NB publiserast på deira nettsider og i den årlege Kulturstatistikken frå Statistisk sentralbyrå. Utvalde tal publiserast også årleg i eigen UB-statistikk.

Frå UB-statistikken 2020

Bruk av UB:

  • 1 560 daglege besøk i biblioteka
  • 5 380 deltakarar på undervising og rettleiing
  • 62 052 utlån av fysiske bøker m.m.
  • ? nedlasta elektroniske bøker (kjem)
  • ? nedlasta artiklar frå elektroniske tidsskrift (kjem)
  • 6 098 909 nedlastingar frå Munin

Tal på samlingar:

  • 780 080 bøker
  • 790 110 elektroniske bøker
  • 52 864 elektroniske tidsskrift
  • ? hyllemeter med trykte tidsskrift (kjem)

Antall tilsette:
94 årsverk

UB sin årlege statistikk [under arbeid]

Årleg statistikk med utvalde tal publiserast årleg.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Frå UiT sin statistikkportal

Ta kontakt for eldre statistikk.

twitter
chat loading...