Illustrasjonsbilde

Styringsdokument

Styringsdokument Norsk flagg

Universitetsbiblioteket skal vere ein aktiv samarbeidspartnar innan forsking og utdanning og gjennom arbeidet sitt bidra til at UiT Noregs arktiske universitet når dei ambisiøse måla sine. Dette er skildra i strategiplanar.

Strategiplan

Noverande strategiplan:

Tidlegare strategiplanar

Førre strategiplan:

chat loading...