Illustrasjonsbilde

Bibliotekleiing og styre

Bibliotekleiing og styre Norsk flagg

Bibliotekdirektør Johanne Raade.

Bibliotekdirektør Johanne Raade

Leiargruppa ved UB

Bibliotekdirektør Johanne Raade
Avdelingsleiar Mariann Cesilie Løkse, avdeling for publikumstenester
Nestleiar Terje Håkstad, avdeling for publikumstenester
Avdelingsleiar Øystein Lund, Result
Avdelingsleiar Leif Roger Olsen, avdeling for samlinger
Faggruppeleiar Runa Ryeng Rønning, bibliotekdirektørens stab

Bibliotekstyret ved UB

Bibliotekstyret er oppnemnt av Universitetsstyret og er det øvste organet til Universitetsbiblioteket. Oppnemninga gjeld for perioden 1.1.2022 til 31.12.2025. Studentrepresentantane oppnemnast for eitt år.

Bibliotekstyret har følgjande medlemer:

Ekstern styreleiar:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitet

Eksternt styremedlem og nestleiar:
Helene Hillestad, redaksjonssjef, NRK Kultur

Universitetsinterne medlemer:
Fyrsteamanuensis Astrid Gramstad, prodekan utdanning, Helsefak
Fyrstelektor John McNicol, prodekan utdanning, HSL-fak
Professor Kari Anne Bråthen, prodekan forskning, BFE-fak

Vara:

  1. Professor Stig Solheim, Jurfak
  2. Professor Hilja Lisa Huru, prodekan utdanning, NT-fak
  3. Professor Morten B. Strøm, prodekan forskning og innovasjon, Helsefak

Tilsetterepresentantar:
Rådgjevar Christel Misund Domaas, KS-biblioteket
Seniorrådgjevar Frode Nilsen, KS-biblioteket

Vara:

  1. Universitetsbibliotekar Aili Sarre, NH-biblioteket
  2. Seniorrådgjevar Mark Stenersen, Result

Oppnemnde studentrepresentantar:
Victor Zimmer
Bendik Hugsmyr Woie (perm. V-2022)

Vara:
Andrine Klausen Simonsen

Gå til bibliotekstyrepapir (møteportalen)

Gå til innkallingar og referat frå 2012 til 2017

Gå til innkallingar og referat frå 2011 og 2012

Les instruks for bibliotekstyret

chat loading...