Illustrasjonsbilde

Innlevering av oppgave i Munin

Innlevering av oppgave i Munin Norsk flagg

Ferdig med masteren (snart)? Litt om innleveringen i Munin

Alle masteroppgaver (og doktoravhandlinger) leveres inn til bedømming elektronisk gjennom Munin. Det betyr at du kan levere inn hjemmefra eller på reise, eller hvor du måtte være. Instituttet eller fakultetet ditt er de som fastsetter innleveringsfristen, og den må du passe på å overholde. Munin er åpen 24/7. Det blir registrert på minuttet når du leverte inn, så det er best å overholde fristen.

Husk at innlevering av masteroppgaven din i Munin ikke betyr at den automatisk gjøres åpent tilgjengelig. Munin har mange funksjoner:

  • Du leverer inn oppgaven din, og studieadministrasjonen sender den til sensor og tar hånd om alt annet administrativt.
  • Alle innleverte masteroppgaver, også de som blir bedømt til stryk, blir oppbevart for ettertiden i et lukket arkiv. Dette er noe institusjonen er forpliktet til.
  • Deretter blir oppgaven gjort åpent tilgjengelig i Munin, så sant det ikke er grunner til at den ikke skal gjøres tilgjengelig.

Tilgjengeliggjøring av masteroppgaven i Munin

Når du leverer inn oppgaven din, vil du få mulighet til å legge inn melding om oppgaven skal gjøres åpent tilgjengelig så snart som mulig, eller om du har andre ønsker. Åpen tilgang til oppgaven din vil være en stor fordel når du skal søke jobb, eller når du i andre sammenhenger har behov for å vise til oppgaven din. Og det er selvsagt svært nyttig for mange andre å ha adgang til oppgaven din. Kunnskap bygges sten for sten, så sørg for at også din oppgave blir en slik byggesten!

En del masterstudenter (og deres veiledere) melder at oppgaven ikke må gjøres åpent tilgjengelig i Munin før etter et år eller to, fordi oppgaven skal omarbeides til en vitenskapelig artikkel og publiseres i et vitenskapelig tidsskrift. De begrunner det med at de vil få problemer med å publisere artikkelen dersom oppgaven er åpent tilgjengelig. Her er det nok en del ubegrunnet frykt ute og går. De aller fleste tidsskriftene vil ikke bry seg om at masteroppgaven din er åpent tilgjengelig når du har omarbeidet den og sendt den inn som et artikkelmanus. Så vi som steller med Munin vil gjerne dempe denne frykten.

Skulle du likevel ønske å vente med å gjøre oppgaven din åpent tilgjengelig, så har du, ved innlevering, mulighet for å krysse av at oppgaven kan gjøres tilgjengelig om et år, eller to år, eller så lenge du måtte ønske. Og det er lett å endre dette valget ved å kontakte oss på UB.

Husk at enhver masteroppgave er et offentlig dokument, dette gjelder også oppgaver som ikke er gjort tilgjengelig i Munin. Enhver kan nemlig be om å få se også oppgaver som ikke ligger åpent publisert i Munin. Dersom det er behov for å unnta en oppgave fra offentlighet, må det gjøres gjennom et eksplisitt vedtak i tråd med gjeldende regelverk (jamfør §33 i eksamensforskriftene).

Hva må du huske på før og under innlevering?

Du må følge de instrukser som instituttet eller fakultetet ditt gir for innleveringen. Men her er noen generelle punkter som gjelder for de fleste:

  • Oppgaven skal leveres inn som pdf.
  • Dersom du i oppgaven har bilder og illustrasjoner som andre har rettigheter til, må du passe på å ha tillatelse til å gjøre dette åpent tilgjengelig i Munin.
  • Du blir bedt om å legge inn et sammendrag av oppgaven din, på ca. 200 ord. Legg vekt på å skrive et godt beskrivende sammendrag, og ha dette klart før du begynner innleveringen. Sammendraget kan repeteres på flere språk.
  • Tenk gjerne ut noen godt dekkende nøkkelord som er representative for hva oppgaven handler om. Slike nøkkelord kan du legge til under innleveringen.
  • Hvis du avbryter innleveringen din før du har fullført den, vil du kunne fortsette der du slapp straks du logger inn igjen.

Lykke til!

chat loading...