Studentutveksling: viktige gjøremål før avreise

 

Etter at du har søkt til partneruniversitetet, og før du reiser på utveksling, er det en del gjøremål du må utføre selv. Her er en sjekkliste:

 • Har du søkt om utveksling og forhåndgodkjenning av kurs?

  Ni steg for å søke utveksling til utlandet.

  Utvekslingsveileder på fakultetet/instituttet vil hjelpe deg med å finne kurs som kan innpasses i graden din, og om kravene til forhåndsgodkjenning av kurs. Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt din utvekslingsveileder for informasjon om rutinene på faget ditt.

  Nominasjon: Utvekslingskoordinator tar kontakt med studiestedet i utlandet og melder deg som utvekslingsstudent. Deretter kan du søke om opptak.

  SØK OM UTVEKSLING

 • Har du fått tilbud om utveksling fra partneruniversitetet?

  Før du går videre med praktiske forberedelser, skal du ha mottatt opptaksbrev fra partneruniversitetet. Det inneholder informasjon om (1) oppstart-/sluttdato for semesteret du skal følge, (2) eventuell betaling av skolepenger.

  Hvert universitet har egne rutiner og prosedyrer for utenlandske søkere. Husk å sende søknad til partneruniversitetet i tide. Det er ditt ansvar.  Det er forholdsvis enkelt å søke, når du er forhåndsnominert av UiT. Vanligvis benyttes et enkelt søknadsskjema (ofte online), der ønskede kurs oppgis. I tillegg vedlegges engelskspråklig karakterutskrift (Transcript of records), med oversikt over avlagte studier ved UiT.

  Oversikt over partneruniversiteter

  Bekreftelse av utvekslingsplass i utlandet (Letter of Admission)

  Du bekrefter selv om du takker ja til mottatt utvekslingstilbud fra partneruniversitetet - enten elektronisk eller per e-post. Dersom du skal betale skolepenger, må vanligvis et depositum betales for å bekrefte utvekslingsplassen. Følg instruksene du får fra partneruniversitetet.

  NB! Husk å sende kopi av opptaksbrevet til Lånekassen, når du søker lån og støtteordninger. Lånekassen krever dette for å behandle søknaden din.

  Bestilling av karakterutskrift (Transcript of records)

  Karakterutskrift kan bestilles på følgende måter:

  • Studentweb: Dette gjør du under menyen "Bestillinger". Karakterutskriften er digitalt signert og du vil finne den i dokumentarkivet når bestillingen er ferdig prosessert.
  • Send mail til studieinfo@uit.no
  • Dersom du ikke har anledning til å bestille via studentweb, kan du ta kontakt med Servicetorget.
 • Betal semesteravgift ved UiT.

  Som UiTs utvekslingsstudent betaler du semesteravgift til UiT, og er dermed fritatt fra semesteravgiften på det utenlandske lærestedet. Utvekslingsveilderen på ditt fakultet registerer deg som utvekslingsstudent i UiTs datasystem. Det sikrer at utvekslingsoppholdet ditt blir registrert i studieplanen på StudentWeb.

 •   Les kontraktsvilkårene for utvekslingsopphold i regi av UiT.   

   Når du bekrefter tilbudet om utvekslingsplass du fikk i nominasjonsbrevet fra Seksjon for internasjonalt samarbeid, godkjenner du kontraktsvilkår for utveksling. Vilkårene omhandler  dine rettigheter og plikter som utvekslingsstudent.  

   

  Kontraktsvilkår for utvekslingsopphold i regi av UiT

  Last ned kontrakten

 • Søk visum i god tid

  Mange land utenfor Europa krever studentvisum. Behandling av visumsøknader kan ta tid. Sjekk tidligst mulig hvilke visumregler som gjelder. Merk at du ikke kan søke visum før du har fått opptak fra partneruniversitetet.

  NB! Husk å ta med opptaksbrevet fra partneruniversitetet; pass; bankkort; og passbilde når du oppsøker ambassader/konsulater i Norge - eller ta kontakt med dem på forhånd om evt. hvilke dokumenter du trenger.

  Viktige lenker

  Kontaktinformasjon til alle utenlandske ambassader / diplomatiske representasjoner akkreditert til Norge

  UDs reiseinformasjon

  Pass gyldig mer enn 6 måneder etter retur til Norge

 • Forsikring

  Frivillig medlemskap i folketrygden

  Du beholder medlemskapet i folketrygden hvis du skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet, eller har støtte fra Lånekassen til studier utenlands. Bekreftelse på forsikringen sendes automatisk fra HELFO etter at lånesøknaden er behandlet. Mer informasjon finner du på Navs nettsider under. Du er selv ansvarlig for å undersøke og tegne forsikringer som dekker nødvendige forhold, før du reiser på studieopphold i utlandet.

  Europeisk helsetrygdkort

  Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land - eller i Sveits - på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere.

  Ansvarsforsikring for praksisstudenter

  For utreisende studenter som skal i sykepleie eller annen helsepraksis, er det viktig at forsikringen også er en ansvarsforsikring og at den dekker denne type praksis. Forsikring fra Norsk Sykepleierforbund er et godt alternativ.

  Viktige lenker

  Hva dekker utvidet stønad ved opphold i utlandet? (HELFO)

  Frivillig medlemskap i folketrygden

  Navs Student i utlandet

  Medlemskap i Equian for studenter i USA

  Forsikringer fra Norsk Sykepleierforbund

  Europeisk helsetrygdkort

  OBS!

  • Studentene som mottar lønn eller har avsluttet studiene sine: Studenter som mottar støtte fra Lånekassen er vanligvis pliktige medlemmer av folketrygden. Men, hvis du mottar lønn, eller har praksisopphold etter avsluttet grad (såkalt Erasmus Recent Graduate Students), er du ikke lenger dekket. For å beholde medlemskapet under oppholdet i utlandet, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Se lenken ovenfor.

  • Internasjonale studenter ved UiT: Internasjonale studenter ved UiT må søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å få de samme rettighetene. Dette gjøres via Nav Internasjonalt. Medlemskapet er gratis, så lenge du ikke tjener penger i utlandet.

  • EØS- og Sveits studenter ved UiT: Studenter med EØS- og sveitsisk statsborgerskap som ikke mottar støtte fra Lånekassen, er medlemmer av folketrygden i løpet av studieopphold under 12 måneder. Skal du være lenger enn 12 måneder i landet, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

 • Tilleggsforsikring

  Du må ha en tilleggsforsikring (sykeforsikring og reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Orienter deg om ulike forsikringsløsninger ved å ta kontakt med ulike selskaper eller for eksempel banken din.

  Viktige lenker

  ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for studenter i utlandet. ANSA-forsikringen krever at du melder deg inn i ANSA, de har også en forsikring for studenter på praksisopphold.

 • Vaksiner

  Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. Noen land og institusjoner krever at du kan dokumentere at du har tatt enkelte vaksiner.

  Sjekk hvilke vaksiner som er anbefalt av Folkehelseinstituttet:

  Viktige lenker

  Informasjon om vaksiner

 • Bolig

  Husk å ordne en boplass før avreise.

  De aller fleste partneruniversiteter som tar i mot utvekslingsstudenter fra UiT vil hjelpe studentene med å finne bosted. For å finne mer informasjon, kan du se på nettsiden til partneruniversitetet. I mange tilfeller gir partneruniversitetet et botilbud - og noen har boliggaranti. Andre sier at de ikke kan garantere bolig, men gir informasjon om hvor og hvordan man kan søke om bolig. De som ikke har tilbud om bolig (sjelden), pleier å yte god hjelp-til-selvhjelp. Vi anbefaler ikke under noen omstendigheter å betale depositum for usette boliger på det private markedet.

  Viktige lenker

  UiTs partneruniversiteter

 • Lykke til og god tur!

 • Registrer din nye semesteradresse i Studentweb

  Du må oppdatere informasjonen om ny studieadresse i utlandet på Studentweb, straks etter ankomst til lærestedet.

  Bruk av mobil i utlandet kan bli dyrt. Sjekk hvilket abonnement du har. Opprett gjerne en UiT Skype-konto på mobilen din. NB! Dette er svært viktig for vår beredskap, da UiT i krisesituasjoner kan ha behov for å komme i kontakt med deg og vite hvor du befinner deg.

  Viktige lenker

  Kom i gang med Skype for business

  Studentweb

 • Husk Confirmation of Arrival

  Du må sende inn Confirmation of Arrival, mens du er på oppholdet til mobility@uit.no. Bekreftelse på at utvekslingsoppholdet skal være mottatt innen 2 uker etter ankomst til lærestedet.

  Last ned "Confirmation of Arrival" (sendes til UiTs Seksjon for internasjonalt samarbeid innen 2 uker etter ankomst til utenlandsk lærested)

 • Endring av kurs

  Hvis du må endre kurs - ta kontakt med din studiekonsulent på ditt fakultet.

  Viktige lenker

  Learning Agreement

  Veiledning & hjelp

 • Forlengelse av utvekslingsopphold

  Hvis du ønsker å forlenge eller forkorte utvekslingsoppholdet - kontakt din utvekslingsveileder så snart som mulig. For å få forlengelse, må du nomineres på nytt - innen partneruniversitetets søknadsfrist. Du må i tillegg sende inn en ny og oppdatert Confirmation of Arrival til mobility@uit.no

  Viktige lenker

  Learning Agreement

  Veiledning & hjelp

 • Avbrudd i studieoppholdet

  Du må informere UiT umiddelbart om alle endringer i det planlagte oppholdet, herunder evt. avbrudd i studieoppholdet; studieoppholdets varighet; endringer av forhåndsgodkjente emner; lengre fravær fra lærestedet.

  Viktige lenker

  Veiledning & hjelp

 • Sikkerhet ved utveksling i utlandet

  Vi ønsker at du skal få et godt og lærerikt utvekslingsopphold i utlandet. Det er derfor viktig at du er trygg mens du er på utveksling og godt forberedt på oppholdet.

  Forholdsregler du bør ta:

   Notér kontakttelefon til vekter/beredskapsledelsen ved UiT  +47 48 03 25 24. Du kan alltid ta kontakt, ved behov.

  Husk forsikringer (se under "1: Før du reiser - etter du har søkt).

  Ha kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originalene på et sikkert sted.

   Hold dine nærmeste pårørende oppdatert om hvordan du har det, og om din adresse og telefon i utlandet.

  Last ned Sjømannskirken sin nødapp Gratis app fra Sjømannskirken som gjør utenlandsreisen tryggere Sjømannskirken har døgnåpen beredskapstelefon: +47 951 19 181.

  Følg råd fra ansatte ved UiT og partneruniversitetet om hvilke områder som er trygge - evt. ikke trygge. Unngå områder med mye kriminalitet.

  Vær forsiktig. Følg landets lover: Det som er lov i Norge, er ikke nødvendigvis lov i andre land. Unngå alle narkotiske stoffer. De fleste land har strenge straffer for narkotikarelaterte forhold.

  Ved alvorlige hendelser (alvorlig sykdom/ulykke, vold, naturkatastrofer, politisk uro og lignende) bør du kontakte UDs operative senter: +47 22 24 90 90, eller nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade/konsulat) direkte: oversikt over norske utenriksstasjoner

  Reiseregistrering - frivillig registrering ved utenlandsopphold er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

 • Endelig godkjenning av emner

  Søknaden sender du til utvekslingsveilederen din på fakultetet ditt.

  Dette er obligatorisk for å få utlevert resten av stipendet.

  OBS! Karakterutskrift

  Det er ditt ansvar å levere karakterutskriften fra det utenlandske lærestedet til din utvekslingskoordinator på ditt fakultet ved UiT (bekreftet kopi). Det er en fordel om du får med deg karakterutskriften innen du reiser hjem. Forsikre deg om at karakterutskriften blir sendt til din hjemmeadresse, dersom du ikke rekker å få den med deg innen du reiser.

  Hvis karakterutskriften blir sendt direkte til Seksjon for internasjonalt samarbeid ved UiT, sender vi en kopi til ditt fakultet og så laster vi originalen inn i Studentweben. E-post: mobility@uit.no

  Studiepoengene fra utvekslingen rapporteres automatisk til Lånekassen. Studiepoengene vil framkomme på vitnemålet ditt fra UiT, men ikke karakterene. Du legger selv karakterutskriften fra det partneruniversitetet ved det endelige vitnemålet som er utstedt av UiT.

  Viktige lenker

  Veiledning & hjelp

 • Bli med på Debut WEEK International

  Slik kan du hjelpe en utenlandsk student å bli kjent med Norge og integrert i UiT.

  Du vil bli kjent med mange folk fra forskjellige kulturer og få den gode følelsen som bare en stolt vert kan få.

  Viktige lenker

  Debut WEEK International (introduksjonsprogram for nyankomme internasjonale studenter ved UiT)


Last changed: 21.02.2023 12.31
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne