Biologi - bachelor

Duration: 3 years

Photo: Gabrielle Grenier
Photo: Gabrielle Grenier

Biologi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

1. mars for søkere med realkompetanse

Søking og opptak
How to apply?

Biologer jobber med liv – mikroorganismer, planter, sopp, og dyr – i hav, på land og i ferskvann. Vi taper det biologiske mangfoldet fortere enn noensinne og det er viktigere enn noen gang å forstå hvordan naturen henger sammen og hvordan klimaendringene påvirker naturen. Vil du bidra i overgangen til en verden der forståelse for og ny kunnskap om biologi blir viktigere enn noensinne? Da er biologi på UiT noe for deg!

Med fokus på Arktis vil du som biologistudent hos oss få være med ut i felt, bruke våre feltstasjoner, dra på tokt med våre forskningsskip og jobbe på laboratorium.

Questions about the study
E-mail: ambstudie@hjelp.uit.no

Kristin Herstrøm

Rådgiver

 • Telephone: +4777644740
 • Campus: Tromsø

Information about semester start

Bachelor i biologi har obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fagene gir en grundig innføring i biologi slik at du kan studere videre innen alle biologispesialiseringer. I femte semester kan du ta ett valgfag, og i det siste semesteret tar du bare valgfag. Valgfagene gir deg mulighet til å fordype deg i noe du er spesielt interessert i. Hvis du har lyst, kan du siste semester utveksle til et annet land eller dra til Universitetssenteret på Svalbard. Du kan velge utenlandsopphold hele det siste året hvis vertsinstitusjonen tilbyr fag som tilsvarer de to obligatoriske fagene i det femte semesteret på vårt program.

Etter bachelor i biologi kan du dette:

Kunnskap

 • Du kan forklare viktige mekanismer og biologien til celler og organismer.
 • Du vet hvorfor DNA er viktig for evolusjonen og for hvordan celler og dyr fungerer.
 • Du vet hvordan gener fungerer og hva det har å si for et mangfold av arter, hva organismene og dyrene kan og hvilke evner de har til å tilpasse seg.
 • Du kan forklare evolusjonære teorier.
 • Du kan tolke artenes fordeling, rolle og tilpasninger opp mot økosystemer. Og du kan forstå næringskretsløp og energiens strømninger gjennom økosystemene.
 • Du kjenner til biologiske prosesser og mekanismer, naturlige og menneskeskapte miljøeffekter og organismenes tilpasning til miljøet.
 • Du vet mulighetene som ligger i molekylære metoder, og du kan diskutere bruk av biologisk materiale og bioteknologi for innovasjoner.

Ferdigheter

 • Du kan bruke ulike måter for å systematisere, lagre- og analysere data.
 • Du kan presentere og reflektere over biologiske problemstillinger.
 • Du kan forklare sentrale begreper i biologi.
 • Du kan bruke ulike metoder på laboratorier, i felt og på tokt.
 • Du kan innhente informasjon, finne relevant litteratur og vurdere påliteligheten til kilder.
 • Du kan drøfte generelle biologiske problemstillinger, både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

 • Du kan jobbe systematisk og selvstendig i laboratoriet, felt og på tokt.
 • Du kan planlegge og gjøre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i felt, på tokt og på lab, både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kan vurdere etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til laboratorieeksperimenter, dyreforsøk, biologisk feltarbeid, evolusjonsteori, miljø- og andre samfunnskonsekvenser av vitenskapelig virksomhet.
 • Du har utviklet evnen til kritisk tenkning og kan vet hva som kjennetegner vitenskapelig metode.

Som biolog kan du jobbe med alt fra enkeltorganismer til mer sammensatte utfordringer. Biologer jobber med hvordan klima- og miljøendringer påvirker naturen og hvordan vi skal ta vare på våre naturressurser. Biologer kan utforske og utvikle stoffer fra organismer som kan brukes i medisin, bioenergi og i næringsmiddelindustrien. I kommune, fylke og stat er det behov for biologer innen forvaltning, da ofte som rådgivere. Mange biologer jobber innen forskning og utvikling ved f.eks universiteter, høyskoler, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Også i privat sektor er det jobb for de med biologibakgrunn, f.eks i ulike konsulentfirma.


Studiet består av 40 studiepoeng i valgemner; 10 studiepoeng i det femte semesteret og 30 studiepoeng i det 6. semesteret. I løpet av det 6. semesteret anbefaler vi våre studenter å ta et utenlandsopphold eller studere ved Universitetssenteret på Svalbard.

For mer informasjon om oppbygging av studiet se studieplanen.


Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonstekn (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)


Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere over 25 år som ikke dekker de formelle opptakskravene kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse

Som biologistudent i Tromsø får du tett og god oppfølging i de forskjellige fagene. Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer/kollokvier, feltarbeid i nordnorsk natur og tokt med våre forskningsskip.

Eksamensformene varierer i de ulike fagene. Det kan være muntlig eller skriftlig eksamen, journaler eller rapporter. Mer informasjon om de enkelte emner finnes i Emnekatalogen

Norsk.

Bachelorstudiet i biologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i biologi

Vårt masterprogram har flere ulike spesialiseringer, og karakterkravet er C (3.0)

Siste semester i bachelorgraden er det lagt opp til utveksling til utlandet eller studieopphold ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Populære utvekslingssavtaler som anbefales i biologiprogrammet:

James Cook University (Australia)

Alaska Fairbanks (USA)

California State University, Monterey Bay (USA)

University of Tasmania (Australia)

I tillegg har vi gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land.

De fleste avtaler er tilknyttet et utvekslingsprogram med stipendordninger. Her finner du mer informasjon om Utveksling ved UiT

Vi gjør oppmerksom på at du bør starte planleggingen i god tid.

Bilde av Krause, Kirsten
Krause, Kirsten

I want to understand how plants adapt to different environments and challenges. My previous work on cellular regulatory networks in the model plant spring meadowsweet has led me in recent years to explore the parasitic plant genus Cuscuta which feeds on the nutrients produced by other plants. The molecular mechanisms that the parasites use to adapt to the host and camouflage themselves so that the infection is not detected by the host plant may have biotechnological value and are therefore among the questions I hope to solve in my career.

In my further role as leader of the Graduate School "PHOTOSYNTECH" (2022-2030), a national educational platform for PhD students working within all fields of plant and algae sciences, I hope to be able to install my passion for research and innovation to early stage researchers.

Expertise: 

Parasitic plants
Plastid genomes
Plant mucilages

Bilde av Abu-Alam, Tamer
Abu-Alam, Tamer

Tamer Abu-Alam is an Assistant Prof. of Sustainability Analytics at the Department of Arctic and Marine Biology. He teaches courses related to the application of big data in the field of sustainability. Abu-Alam coordinates the CloudEARTHi and Inspiring the Minds projects (projects funded by the European Institute of Innovation and Technology, Erasmus+ & Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse). In addition, he contributes to other research projects such as CoastShift and A-AAgora.

Bilde av Rämä, Teppo
Rämä, Teppo

tenure-track associate professor in marine microbiota

PhD_AlexanderTveit FotoIngridJensvoll.jpg
Tveit, Alexander Tøsdal

I am a microbiologist with a PhD in microbial ecology from UiT, The Arctic University of Norway. I study how changes in microbial physiology can influence carbon cycling. Currently I am leading the projects Cells in the Cold (CECO) and Living on Air, as well as the research lab "Cells in the Cold laboratory" with financial support from Tromsø research foundation and the Research Council of Norway. See "Attachments" tab for CV.

 

DSC_1333_cr.JPG
Basedow, Sünnje Linnéa

Professor in Biological Oceanography

Bilde av Selbach, Christian
Selbach, Christian

Ecological Parasitology

What roles do parasites play in ecosystems? How can they influence their hosts? How will climate change affect the transmission and disease dynamics of parasites in aquatic environments? Can animals be afraid of their parasites? These are some of the questions that I address in my work as an ecological parasitologist.

JaakolaL.jpg
Jaakola, Laura

Professor in Plant Biology

DE.jpg
Ehrich, Dorothee

Researcher in the Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra COAT, where I work mostly with arctic foxes on Varanger Peninsula, but also with red foxes, small rodents, snow and other component of the tundra ecosystem affected by climate change.

Bilde av Peruzzi, Stefano
Peruzzi, Stefano

Research interests within control of reproduction, induction of sterility and genetic improvement in farmed fish.

Member of the research group Aquaculture & Environment

Member of the BFE Faculty 'Doctoral Committee'

Leader of MSc course 'Advances in Aquaculture' (BIO-3011) and co-leader of BSc course 'Aquaculture I' (BIO-2508)

C.Svensen
Svensen, Camilla

Professor in marine ecology focusing on Arctic zooplankton biodiversity, marine food webs and the biological carbon pump. 

 

Pedagogical competence:

Leader of the Bachelor program in Biology at AMB (2019- present)

University pedagogics and PhD supervision course from 2015.

Bilde av Nahrgang, Jasmine
Nahrgang, Jasmine

I am professor in arctic marine ecotoxicology and work on the biological effects of petroleum related contaminants on Arctic marine species, in particular sensitive life stages. I am study programme leader for our international master in biology and I teach our course Fundamentals in ecotoxicology (BIO-3020) at master level and  coordinate an internship course for bachelor students (BIO-2014).

Hausner, Vera Helene

Professor in Sustainability Science. My research focus on environmental changes, socio-ecological systems, ecosystem-based approaches to management and climate adaptation, and new technologies and approaches for interdiciplinary and collaborative science in coastal and tundra ecosystems. For research see www.arcticsustainability.com

Bilde av Ims, Rolf Anker
Ims, Rolf Anker
 • Professor of Ecology
 • Leader of COAT – Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra
Bilde av Karppinen, Katja
Karppinen, Katja

Associate Professor in Plant Biotechnology and Bioenergy, under ARC-Arctic Centre for Sustainable Energy. Co-leader of ABSORB-project. Current research interests can be found here.

angelika-renner.jpeg
Renner, Angelika

I work as physical oceanographer at the Institute of Marine Research, Tromsø department. At UiT, I teach the BIO2516 Ocean Climate course and contribute to other courses.

During term time (Jan-May), I will be at UiT on teaching days (check the BIO-2516 time table). My office is at NFH, C271.

When I am not at UiT, you can reach me at the Institute of Marine Research in the Fram Centre.

To reach me via email, best use angelika.renner@hi.no.

Mobile: +47 48957340.

For more information about myself:

http://www.imr.no/om_havforskningsinstituttet/ansatte/r/angelika_renner/en

https://sites.google.com/site/angelikarenner/home

Bodil-Bluhm-nohat.jpg
Bluhm, Bodil

Arctic marine ecology

50% teaching and service, 50% research

Bilde av Yoccoz, Nigel
Yoccoz, Nigel

Professor of Statistical Ecology at the Department of Arctic and Marine Biology

In the leader team of the Department of Arctic and Marine Biology, in charge of Research

WP Leader of the UiT Aurora Centre "DYNAMO" (Leader: Odd Erik Garcia, Department of Physics)

WP Leader of COAT, "Climate-Ecological Observatory of Arctic Tundra" (Leader Rolf Ims, AMB), www.coat.no

 

Bilde av Folkow, Lars
Folkow, Lars

Research group leader Arctic Chronobiology & Physiology (ACP)
Responsible for Animal Research Facility at AMB (person med særskildt kontrollansvar (PMSK) for forsøksdyranlegg Avdeling for Arktisk Biologi)

 

 

Bilde av Campbell, Karley
Campbell, Karley

I am an Associate Professor of Marine Botany specializing in the research of sea ice microorganisms, biogeochemistry and climate change. As part of this work I lead the MicroSIO (Microscopic Sea Ice Organism) laboratory that cultures over ten species of ice algae for experimentation.  I am the principal investigator of the Research Council of Norway BREATHE (Bottom sea ice Respiration and nutrient Exchanges Assessed for THE Arctic) project. Visit breathearctic.com to learn more.

 

Bilde av Frainer, André
Frainer, André

In my research I aim at disentangling how modern industrial disturbances to, for example, climate and land-use, are affecting the composition, diversity, and distribution of plants and animals in natural ecosystems. As in computers, where change in some components will affect their functionality, so will the ongoing changes in species affect the way nature works, including its multiple characteristics that we heavily depend on. I also analyse how species characteristics (their functional traits) and changes to biodiversity can affect ecosystems, in terms of functionality and direct provision to humans.

I focus mostly on the connections across ecosystems, as between freshwater and terrestrial ecosystems, where I run field and lab-based experiments, or analyse time series data to find long-term changes in nature.

I also pay attention to approaches, strategies, language, and collaborations that support a strong decolonization of science, ensuring a safe and supportive working structure that welcomes all backgrounds, and being conscious about the multitude of ways by which science has been used as a tool for colonialism, instead of for true human enlightment and progress of all societies.

Bilde av Hazlerigg, David
Hazlerigg, David

Aurora centre director - Arctic Seasonal Timekeeping Initiative (ASTI)

Bilde av Mellard, Jarad
Mellard, Jarad

Associate Professor

Bilde av Sundset, Monica Alterskjær
Sundset, Monica Alterskjær

Merited teacher

Deputy leader at Dept of Arctic and Marine Biology

Bilde av Mizumo Tomotani, Barbara
Mizumo Tomotani, Barbara

I am a researcher at the Arctic Seasonal Timekeeping Initiative (ASTI) interested in the evolution of biological clocks and calendars.

Bilde av Stien, Audun
Stien, Audun

Professor of quantitative ecology

Kari Anne Bråthen - Stetind.jpg
Bråthen, Kari Anne

I am a community ecologist with focus on biodiversity of plants and the interactions that plants have with other organism groups.

Bilde av Molis, Markus
Molis, Markus

Professor for Arctic Coastal Ecology

heiland-2014-3.jpg
Heiland, Ines

Prof. for Molecular Biology and Bioinformatics

Følg oss her:

Facebook: Biologi i Tromsø – facebook.com/BioUiT

Instagram: Biology at UiT – instagram.com/biologyuit

Institutt for arktisk og marin biologi: uit.no/enhet/amb