Emnekombinasjon for ordinært løp

Her finner du oversikt over hvilke emner som inngår i automasjonsstudiet, ordinært løp

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1 MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører TEK-1511 Innføring i ingeniørfag, automasjon

STA-1050 Introduksjon til sannsynlighets-regning og statistikk for ingeniører

INF-1039 Introduksjon til programmering og IKT-sikkerhets-begreper

2 MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører

AUT-2503 Elektrisitetslære

AUT-2504 Instrumentering

3 AUT-2501 Elektronikk AUT-2602 Programmering med mikrokontroller

AUT-2507 Elektriske maskiner og skjemateknikk

PRO-2611 Prosessteknikk

4 AUT-2604 Lineære systemer AUT-2606 Innebygde systemer AUT-2607 Styringsteknikk
5

20 sp valgemner:
TEK-2503 Trainee
BED-2012 Prosjektledelse
AUT-2802 Machine Vision
FLY-2604 Anvendt fjernmåling 

AUT-2801 Reguleringsteknikk

5 sp valgemne
AUT-2605 Databaser
TEK-2800 Matematikk 3
AUT-2600 Ølbrygging

6 TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon AUT-2780 Bacheloroppgave

Page administrator: Anne Mai Ersdal
Last updated: 13.05.2024