Linköpings universitet

Sverige

Om Linköping University

Linköping University (LiU) ble grunnlagt i 1975 men kan spore sine røtter tilbake til 1969. Universitetet er et av Sveriges større utdanningsinstitusjoner med 27 000 studenter og 4 000 ansatte fordelt på fire campus; Valla, Norrköping, Lidingö og campus Universitetssjukhuset.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere utvekslingsavtaler med Linköping University, med utvekslingsplasser innenfor flere studieprogrammer. Blant annet har:

Institutt for helse- og omsorgsfag: 2 + 2 studentplasser

For nærmere opplysninger, kontakt UiT's internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 16 study programmes