Partnerinstitusjon:
Swedish University of Agricultural Sciences

Sverige

Swedish University of Agricultural Sciences

Sverige

Om Swedish University of Agricultural Sciences

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) ble opprettet i 1977 ved fusjon mellom blant annet Landbrukshøgskolen, Skogshøgskolen og Veterinærhøgskolen. SLU kan derved spore sine røtter tilbake til midten av 1700-tallet. Universitetet har 3 700 studenter, 2 700 ansatte og 600 aktive doktorgradsstudenter spredt på lokaliteter over hele landet, med størst virksomhet i Uppsala, Alnarp, Umeå og Skara.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes