Partnerinstitusjon:
Aix-Marseille University

Frankrike

Aix-Marseille University

Frankrike

Om Aix-Marseille University

Aix-Marseille University (AMU) ble opprettet igjennom fusjoneringen i 2012 og kan dermed ses på som et av de yngste universitetene i Frankrike i dag.

Universitetet med 74 000 studenter og 8 000 ansatte, regnes som det største universitet i Frankrike.

AMU er fordelt på campusene Luminy, Aix-en-Provence, Marseille Centre, Timone og Étoile

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med Aix-Marseille University, med utvekslingsplasser innenfor flere studieprogrammer. Blant annet har:

Institutt for geovitenskap 2 studentplasser

Institutt for kjemi 2 studentplasser

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes