Partnerinstitusjon:
Linnæus University

Sverige

Linnæus University

Sverige

Om Linnæus University

Linnæus University (LNU) ble opprettet i 2010 ved fusjonering av Växjö Universitet og Högskolan i Kalmar. Universitetet har 32 000 studenter og 2 000 ansatte fordelt på to campus, Växjö og Kalmar, som begge er lokalisert i Småland.

Utvekslingsplasser

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Institutt for vernepleie,

- Institutt for språk og kultur og

- Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi,

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 5 study programmes