Partnerinstitusjon:
Technical University of Denmark

Danmark

Technical University of Denmark

Danmark

Om Technical University of Denmark

Technical University of Denmark (DTU) ble grunnlagt i 1829 og ligger høyt på flere verdensrangeringer.

Universitetet har over 10000 studenter fordelt på tre campus; Lyngby, Ballerup og Risø.

Utvekslingsplasser

Norges fiskerihøgskole: 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har også utvekslingsplasser for studenter.

 

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt Studentutveksling: veiledning og hjelp | UiT på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 14 study programmes