Partnerinstitusjon:
Reykjavik University

Island

Reykjavik University

Island

Om Reykjavik University

Reykjavik University (HASKOLREYK) ble grunnlagt i 1998 men kan spore sine røtter tilbake til 1988 med opprettelsen av Commercial College of Iceland. HASKOLREYK er det største private universitetet i Island med mer enn 3 800 studenter og 250 ansatte, og campus er lokalisert ved Nauthólsvik, Reykjavik.

Utvekslingsplasser

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi har 4 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Det juridiske fakultet,

- Fakultet for naturvitenskap og teknologi,

- Høgskolen i Finnmark.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 14 study programmes